Jouw inschrijving

Welkom!

Nu je gaat studeren is er nog heel veel te regelen! 
Na je aanmelding bij Studielink moet je nog veel dingen doen om straks ook echt te kunnen beginnen met je studie. 

Studeren bij Fontys Hogeschool ICT

Meer weten over ons onderwijs?

Bekijk onze digitale gidsen:
Survivalgids: meer info over het eerste jaar
Portfolio: overzicht hoogtepunten FHICT

 • Inschrijving Studielink

  Je hebt je aangemeld in Studielink voor één van de opleidingen bij Fontys Hogeschool ICT, bijvoorbeeld:

  • Bacheloropleiding HBO-ICT
  • Associate degree AD-ICT

  Dit betekent NIET, dat je al ingeschreven bent.

  Ingeschreven ben je pas, als je aan alle inschrijfvoorwaarden hebt voldaan.

  Ga regelmatig naar je Studielink pagina en check je "to do" acties.

  P.S.

  Mocht er iets wijzigen in jouw gegevens, zoals je adres, woonplaats en/of telefoonnummer, registreer dat dan in Studielink. Studielink is voor ons de database, van waaruit wij jouw meest actuele gegevens halen.

 • Persoonsgegevens

  Bescherming en gebruik van persoonsgegevens binnen Fontys Hogeschool ICT

  Fontys Hogeschool ICT (FHICT) maakt gebruik van en verzamelt informatie over studenten, die staan ingeschreven als student bij FHICT. Het doel van deze informatie is studenten passend onderwijs te geven. Daarnaast is de informatie nodig om ervoor te zorgen dat studenten zo goed mogelijk kunnen worden begeleid en waar nodig extra zorg te kunnen bieden.
  Als gegevens herleidbaar zijn tot een bepaalde persoon, is er sprake van persoonsgegevens. FHICT maakt gebruik van de volgende persoonsgegevens voor de uitvoering van het onderwijs:

  • Identificerende gegevens: naam student, studentnummer en e-mailadres;
  • Studiegegevens en studievoortgangsgegevens;
  • Persoonlijke communicatie met studenten en docenten.

  De volgende betrokkenen hebben toegang tot bovenstaande gegevens: docenten, onderwijsondersteunend personeel en externe leveranciers van informatiesystemen. Deze gegevens worden bewaard c.q. gearchiveerd conform het daartoe opgestelde Fontys beleid.

  Omdat persoonsgegevens van studenten worden verzameld en verwerkt, is de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing. Deze wet is enerzijds bedoeld om ervoor te zorgen dat de gegevens over personen zorgvuldig worden gebruikt. Anderzijds dient de wet om misbruik van persoonsgegevens tegen te gaan. Persoonsgegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd door FHICT. Dit wordt ten eerste bewerkstelligd door aansluiting bij de geldende Fontys regelingen, statuten en reglementen. Ten tweede worden er met externe leveranciers van informatiesystemen verwerkersovereenkomsten gesloten, waarin afspraken gemaakt zijn. Ten derde wordt er een actief beleid gevoerd om medewerkers en studenten bewust te maken zorgvuldig om te gaan met persoonsgegevens. Dit gebeurt door het houden van bewustzijn-campagnes en het uitvoeren van audits op eventuele informatiebeveiligingsrisico’s in de informatievoorziening.

  Maartje Hoop-Houben (informatiemanager)
  Versie 2.0 d.d. 29 maart 2018

  Auteurs: Jurrian Wijffels (informatiemanager) en Funda Saçan-Ilhan (onderwijsjurist) Versie 1.0 d.d. 23 mei 2016

 • OV-jaarkaart
  Sfeerafbeelding Fontys

  Als je studiefinanciering ontvangt, dan kun je ook een OV-jaarkaart aanvragen.
  Hiermee kun je gratis of met korting reizen via het openbaar vervoer.

  Je OV-jaarkaart is geldig vanaf 1 september.

 • Collegegeld

  Als je gaat studeren moet je collegegeld betalen. De hoogte van de tarieven kan variëren afhankelijk van factoren als nationaliteit, eventueel eerder behaalde graad en opleiding die je wilt gaan volgen of al volgt. Gebruik onderstaande collegegeldmeter om te bepalen wat jouw collegegeld wordt:

  Wil je meer info over het collegegeld kijk dan op www.fontys.nl/collegegeld

 • Studiefinanciering