Informatie Kopopleidingen

Op deze pagina vind je de verschillende informatie die je nodig hebt om het studiejaar bij één van onze Kopopleidingen goed te kunnen starten.
 • Inschrijfvoorwaarden

  Inschrijfvoorwaarden

  Om te kunnen starten met de opleiding dien je vóór 1 september 2020 te voldoen aan alle inschrijfvoorwaarden. Om de status van je inschrijving te bekijken, bezoek dan de pagina onder het kopje ‘Statusoverzicht inschrijving’. In het overzicht kun je zien aan welke inschrijfvoorwaarden is voldaan.

  In verband met de verwerkingstijd dien je de ontbrekende gegevens/documenten uiterlijk 24 augustus 2020 aan te leveren bij bureau Studentzaken.

  Een gewaarmerkt kopie van de vooropleiding (diploma + cijferlijst) kun je per post sturen naar:

  Fontys Lerarenopleiding Tilburg 
  T.a.v. Inschrijvingen (postvak B0.88)
  Antwoordnummer 454
  5000 VB Tilburg (Een postzegel is niet nodig)

  Benodigde inschrijfdocumenten kun je op afspraak ook laten waarmerken bij de balie van het bureau Studentzaken in ruimte D1.13 (Mollergebouw). Kijk voor de openingstijden bij het kopje 'Contact' (voorlopig gesloten tot 31 augustus 2020). Tijdens de lessen op de introductiedag vindt er een controle van de inschrijving plaats. Om deel te kunnen nemen aan de lessen, dien je tijdens de eerste twee weken van het studiejaar in het bezit te zijn van een ‘bewijs van inschrijving’; een inschrijfbewijs waarmee je aan kunt tonen dat je inschrijving compleet is. Een bewijs van inschrijving krijg je toegestuurd nadat de inschrijving via Studielink is voltooid.

 • Introductiedag

  Beste student, bedankt voor je interesse en aanmelding voor één van onze Kopopleidingen.

  Hierbij ontvang je de informatie die je nodig hebt om je te kunnen voorbereiden op het studiejaar 2020-2021.

  Introductiedag

  Je wordt verwacht op dinsdag 1 september 2020* voor de introductie van de Kopopleidingen. Afhankelijk van je opleiding zal je daarna nog een college vakdidactiek volgen. Niet alle opleidingen bieden vakdidactiek aan op dinsdag.

  * In verband met de corona maatregelen zijn we op dit moment nog druk bezig met de inrichting van de introductie en de start van de lessen op 1 september as.

  Programma

  Hieronder het programma van de eerste lesdag. Voordat je deelneemt aan de workshop dien je alle instructievideo's via deze link bekeken te hebben.

  Dinsdag 1 september:
  09.00 - 10.00 uur: Workshop MS-Teams (online)

  10.30 - 14.00 uur: Introductie Kopopleidingen (online)

  14.30 - 17.00 uur: Online les Vakdidactiek Economie (Kopopleiding Economie)
  14.30 - 16.30 uur: Online les Vakdidactiek Varia (Overige Kopopleidingen)

  Vrijdag 4 september:
  09.00 - 14.00 uur: Algemene didactiek (Lokalen worden bekend gemaakt op de introductiedag)
  14.00 - 16.30 uur: Vakdidactiek Pedagogiek (Kopopleiding Pedagogiek)


  Boekenlijst

  Jouw boekenlijst kun je vanaf nu vinden op de portal. Je klikt op ‘Opleidingen’ (balk bovenaan, naast ‘Persoonlijk’) en dan selecteer je de gewenste opleiding. Onder het kopje ‘Opleidingsinfo’ zie je ‘Rubriek: Boekenlijst’ staan. Klik ‘Rubriek Boekenlijst’ open en selecteer de boekenlijst van jouw studiejaar. Je bent vrij om zelf te bepalen waar jij je boeken aanschaft. Zorg er wel voor dat je de editie aanschaft die in de boekenlijst wordt vermeld.

  Excursie- en overige kosten

  Naast collegegeld en de kosten voor boeken kan het zijn dat je tijdens je studie te maken krijgt met eventuele aanvullende kosten voor o.a. excursies, readers, laptop en stage (o.a. reiskosten en gemeentelijke documenten).

  Begeleiding tijdens de studie

  Gedurende de gehele opleiding ontvang je begeleiding van een studieloopbaanbegeleider (SLB). De SLB is de begeleider van je persoonlijke leerproces. Daarover worden individueel afspraken gemaakt. Met je SLB bespreek je ook regelmatig je studieresultaten. De studieloopbaanbegeleider is het eerste aanspreekpunt voor al je vragen en eventuele problemen rondom je studie.

  OER (Onderwijs- en Examenregeling)

  Als student val je onder de regeling die beschreven staat in de huidige Onderwijs- en Examenregeling (OER) die op de portal terug te vinden is vanaf de aanvang van het studiejaar. In de regeling vind je informatie over toelatingseisen, de verdeling van studiepunten, studiebegeleiding, studieadvies, studeren met een handicap, de examencommissie en nog veel meer.

  Vragen of opmerkingen?

  De collega’s van het bedrijfsbureau Studentzaken helpen je graag verder: 

  E-mail: studentzakenflot@fontys.nl

  Telefoonnummer: +31(0)8850 74288 / WhatsApp: +31(0)6 41622446

  Het bureau Studentzaken is gesloten van 3 augustus tot en met 7 augustus 2020.

  Mede namens alle collega’s wens ik je een succesvolle studie toe en zie je graag op dinsdag 1 september!


  Met vriendelijke groet,

  Hanny van Geffen
  Directeur Fontys Lerarenopleiding Tilburg

 • Indeling studiejaar en collegerooster

  Indeling studiejaar

  Het studiejaar is opgedeeld in vier perioden. Elke periode bestaat uit onderwijs-, tentamen- en hertentamen-/kantelweken. De eerste drie perioden van elk tien weken zijn ingedeeld met acht weken onderwijs, een tentamenweek (week 9) en een hertentamen-/kantelweek (week 10). Deze laatste 2 weken worden bij de Kopopleiding gebruikt om aan de bewijslaten te werken, intervisie en SLB gesprekken te voeren en om workshops te volgen. De laatste periode (4) van twaalf weken heeft zeven onderwijsweken en drie tentamen-, hertentamen-/kantelweken en twee weken voor de afwikkeling van het studiejaar. Tevens kun je deze week gebruiken om de opdrachten van de voorafgaande periode af te ronden en je portfolio bij te werken. Deze indeling en andere belangrijke data staan in de jaaragenda voor studenten. De jaaragenda kun je vinden op de portal onder ‘Handige Sites’.

  Collegerooster

  De perioden- en tentamenroosters worden voor de betreffende onderwijs- of tentamenperioden in Xedule gepubliceerd. Via de portal kun je het rooster raadplegen (klik op 'persoonlijk' en vervolgens 'Mijn rooster'). Selecteer 'rooster in Xedule' om in het roosterprogramma te komen. De handleiding voor het bekijken van het rooster vind je hier.