Introductiepakket Kopopleiding VT

Beste student, bedankt voor je interesse en aanmelding voor één van onze Kopopleidingen.

Hierbij ontvang je de informatie die je nodig hebt om je te kunnen voorbereiden op het studiejaar 2019-2020.

Introductiedag op het instituut

Je wordt verwacht op dinsdag 3 september 2019 in collegezaal F2.03p voor de introductie in het Mollergebouw (P1), Prof. Goossenslaan 1-01 te Tilburg. Afhankelijk van je opleiding zal je daarna nog een college vakdidactiek volgen. Niet alle opleidingen bieden vakdidactiek aan op dinsdag. Vanaf 19 augustus kun je op het deeltijdrooster van jouw opleiding terugvinden wanneer vakdidactiek geroosterd staat.

Programma

09.30 uur – 11.15 uur    Gezamenlijke opstart en kennismaking met de docenten
11.30 uur – 14.05 uur    Kennismaking met je klas en SLB

Inschrijfvoorwaarden

Om te kunnen starten met de opleiding dien je vóór 1 september 2019 te voldoen aan alle inschrijfvoorwaarden. Om de status van je inschrijving te bekijken, bezoek dan de pagina onder het kopje ‘Statusoverzicht inschrijving’. In het overzicht kun je zien of je nog documenten in moet leveren.

In verband met de verwerkingstijd dien je de ontbrekende documenten uiterlijk 19 augustus 2019 aan te leveren bij bureau Studentzaken.

Je kunt dit sturen naar:

Fontys Lerarenopleiding Tilburg 

T.a.v. Inschrijvingen (postvak B0.88)

Antwoordnummer 454

5000 VB Tilburg (Een postzegel is niet nodig)

Desgewenst kun je de benodigde inschrijfdocumenten ook afgeven bij de balie van het bureau Studentzaken in ruimte D1.13 (Mollergebouw). Kijk voor de openingstijden bij het kopje 'Contact'. Tijdens de lessen op de introductiedag vindt er een controle van de inschrijving plaats. Om deel te kunnen nemen aan de lessen, dien je tijdens de eerste twee weken van het studiejaar in het bezit te zijn van een ‘sleutel tot de opleiding’; een kaartje waarmee je aan kunt tonen dat je inschrijving compleet is. Uiterlijk één week voor de introductie ontvang je dit kaartje per e-mail, mits je volledig ingeschreven bent.

Boekenlijst

Jouw boekenlijst kun je vanaf nu vinden op de portal. Je klikt op ‘Opleidingen’ (balk bovenaan, naast ‘Persoonlijk’) en dan selecteer je de gewenste opleiding. Onder het kopje ‘Opleidingsinfo’ zie je ‘Rubriek: Boekenlijst’ staan. Klik ‘Rubriek Boekenlijst’ open en selecteer de boekenlijst van jouw studiejaar. Je bent vrij om zelf te bepalen waar jij je boeken aanschaft. Zorg er wel voor dat je de editie aanschaft die in de boekenlijst wordt vermeld.

Excursie- en overige kosten

Naast collegegeld en de kosten voor boeken kan het zijn dat je tijdens je studie te maken krijgt met eventuele aanvullende kosten voor o.a. excursies, readers, laptop en stage (o.a. reiskosten en gemeentelijke documenten).

Indeling studiejaar

Het studiejaar is opgedeeld in vier perioden. Elke periode bestaat uit onderwijs-, tentamen- en hertentamen-/kantelweken. De eerste drie perioden van elk tien weken zijn ingedeeld met acht weken onderwijs, een tentamenweek (week 9) en een hertentamen-/kantelweek (week 10). Deze laatste 2 weken worden bij de Kopopleiding gebruikt om aan de bewijslaten te werken, intervisie en SLB gesprekken te voeren en om workshops te volgen. De laatste periode (4) van twaalf weken heeft zeven onderwijsweken en drie tentamen-, hertentamen-/kantelweken en twee weken voor de afwikkeling van het studiejaar. Tevens kun je deze week gebruiken om de opdrachten van de voorafgaande periode af te ronden en je portfolio bij te werken. Deze indeling en andere belangrijke data staan in de jaaragenda voor studenten. De jaaragenda kun je vinden op de portal onder ‘Handige Sites’.

Collegerooster

De perioden- en tentamenroosters worden uiterlijk drie weken voor de betreffende onderwijs- of tentamenperioden gepubliceerd. Via de portal kun je het rooster raadplegen (klik op 'persoonlijk' en vervolgens 'Mijn rooster'.) Selecteer eerst 'mijn rooster in Rostar Eduflex'. Je logt in met gebruikersnaam 'flot' en wachtwoord 'flot'. Dan klik je op 'klassen' en selecteer je de klas waarin je zit (zie onderstaande print screen). Mocht je opleiding meerdere klassen hebben dan wordt tijdens de introductiedag bekend gemaakt in welke klas je zit.

Sfeerafbeelding Fontys

Begeleiding tijdens de studie

Gedurende de gehele opleiding ontvang je begeleiding van een studieloopbaanbegeleider (SLB). De SLB is de begeleider van je persoonlijke leerproces. Daarover worden individueel afspraken gemaakt. Met je SLB bespreek je ook regelmatig je studieresultaten. De studieloopbaanbegeleider is het eerste aanspreekpunt voor al je vragen en eventuele problemen rondom je studie.

OER (Onderwijs- en Examenregeling)

Als student val je onder de regeling die beschreven staat in de huidige Onderwijs- en Examenregeling (OER) die op de portal terug te vinden is vanaf de aanvang van het studiejaar. In de regeling vind je informatie over toelatingseisen, de verdeling van studiepunten, studiebegeleiding, studieadvies, studeren met een handicap, de examencommissie en nog veel meer.

Vragen of opmerkingen?

De collega’s van het bedrijfsbureau Studentzaken helpen je graag verder: 

E-mail: studentzakenflot@fontys.nl

Telefoonnummer: +31(0)8850 74288 / WhatsApp: +31(0)6 41622446

Het bureau Studentzaken is gesloten van 29 juli tot en met 2 augustus 2019.

Mede namens alle collega’s wens ik je een succesvolle studie toe en zie je graag op woensdag 4 september!


Met vriendelijke groet,

Yvonne Visser 
Directeur Fontys Lerarenopleiding Tilburg