Introductiepakket Toegepaste Wiskunde VT

Beste student, bedankt voor je interesse en aanmelding voor de opleiding Toegepaste Wiskunde.

Hierbij ontvang je de informatie die je nodig hebt om je te kunnen voorbereiden op het studiejaar 2019-2020.

Opleidingsdag op het instituut

Als nieuwe student van Toegepaste Wiskunde word je verwacht op de verplichte introductiedag.

Wanneer: maandag 2 september 2019 van 09.40 uur tot +/- 15.00 uur. We starten om 09.45 uur, dus wees op tijd!
Waar: Campus Fontys Stappegoor, Mollergebouw (P1), Prof. Goossenslaan 1-01 te Tilburg, lokaal F2.03p.
Wat: opening studiejaar, rondleiding door hogerejaarsstudenten en introductie professionalisering.

Eerste colleges op het instituut

Je wordt dus verwacht op maandag 2 september voor de opening van het studiejaar. Dit is lesdag 1, dus aanwezigheid is verplicht.
Op 3 september vinden officieel de eerste colleges plaats in het Mollergebouw (P1), Prof. Goossenslaan 1-01 te Tilburg. Hoe laat en waar je wordt verwacht voor je lessen, kun je vanaf 26 augustus 2019 vinden in de introductieplanning op de portal bij 'FLOT Nieuws'. Voor toegang tot de portal heb je inmiddels inloggegevens toegestuurd gekregen van de Studentenhelpdesk.

Inschrijfvoorwaarden

Om te kunnen starten met de opleiding dien je vóór 1 september 2019 te voldoen aan alle inschrijfvoorwaarden. Om de status van je inschrijving te bekijken, bezoek je de pagina onder het kopje ‘Statusoverzicht inschrijving’. In het overzicht kun je zien of je nog documenten in moet leveren.

In verband met de verwerkingstijd dien je de ontbrekende documenten uiterlijk 19 augustus 2019 aan te leveren bij bureau Studentzaken.

Je kunt dit sturen naar:

Fontys Lerarenopleiding Tilburg 

T.a.v. Inschrijvingen (postvak B0.88)

Antwoordnummer 454

5000 VB Tilburg (Een postzegel is niet nodig)

Desgewenst kun je de benodigde inschrijfdocumenten ook afgeven bij de balie van het bureau Studentzaken in ruimte D1.13 (Mollergebouw). Kijk voor de openingstijden bij het kopje 'Contact'. Tijdens de lessen op de introductiedag vindt er een controle van de inschrijving plaats. Om deel te kunnen nemen aan de lessen, dien je tijdens de eerste twee weken van het studiejaar in het bezit te zijn van een ‘sleutel tot de opleiding’; een kaartje waarmee je aan kunt tonen dat je inschrijving compleet is. Uiterlijk één week voor de introductie ontvang je dit kaartje per e-mail, mits je volledig ingeschreven bent.

Boekenlijst

Jouw boekenlijst kun je vanaf juli vinden op de portal. Je klikt op ‘Opleidingen’ (balk bovenaan, naast ‘Persoonlijk’) en dan selecteer je de gewenste opleiding. Onder het kopje ‘Opleidingsinfo’ zie je ‘Rubriek: Boekenlijst’ staan. Klik ‘Rubriek Boekenlijst’ open en selecteer de boekenlijst van jouw studiejaar. Je bent vrij om zelf te bepalen waar jij je boeken aanschaft. Zorg er wel voor dat je de editie aanschaft die in de boekenlijst wordt vermeld.

Excursie- en overige kosten

Naast collegegeld en de kosten voor boeken kan het zijn dat je tijdens je studie te maken krijgt met eventuele aanvullende kosten voor o.a. excursies, readers, laptop en stage (o.a. reiskosten en gemeentelijke documenten).

Indeling studiejaar

Het studiejaar is opgedeeld in vier perioden. Elke periode bestaat uit onderwijs-, tentamen- en hertentamen-/kantelweken. De eerste drie perioden van elk tien weken zijn ingedeeld met acht weken onderwijs, met in week (5 en 9) afname tentamens en een hertentamen-/kantelweek (week 10). De laatste periode (4) van twaalf weken heeft zeven onderwijsweken en drie tentamen-, hertentamen-/kantelweken en twee weken voor de afwikkeling van het studiejaar. In week 5 (periode 1, 2 en 3) worden per leerlijn toetsen afgenomen. In een hertentamen-/kantelweek kunnen toetsen en herkansingen worden afgenomen. Tevens kun je deze week gebruiken om de opdrachten van de voorafgaande periode af te ronden en je portfolio bij te werken. Deze indeling en andere belangrijke data staan in de jaaragenda voor studenten. De jaaragenda kun je vinden op de portal onder ‘Handige Sites’.

Collegerooster

De perioden- en tentamenroosters worden uiterlijk drie weken voor de betreffende onderwijs- of tentamenperioden gepubliceerd. Via de portal kun je het rooster raadplegen (klik op 'persoonlijk' en vervolgens 'Mijn rooster'.) Selecteer eerst mijn rooster in Rostar Eduflex'. Je logt in met gebruikersnaam 'flot' en wachtwoord 'flot'. Dan klik je op 'klassen' en selecteer je de klas waarin je zit (zie onderstaande print screen). Mocht je opleiding meerdere klassen hebben dan wordt tijdens de introductiedag bekend gemaakt in welke klas je zit.

Sfeerafbeelding Fontys

OER (Onderwijs- en Examenregeling)

Als student val je onder de regeling die beschreven staat in de huidige Onderwijs- en Examenregeling (OER) die op de portal terug te vinden is vanaf de aanvang van het studiejaar. In de regeling vind je informatie over toelatingseisen, de verdeling van studiepunten, studiebegeleiding, studieadvies, studeren met een handicap, de examencommissie en nog veel meer. De bijlagen van de OER (studieprogramma's) vind je op de opleidingspagina's.

Werken en leren in het bedrijfsleven

Je zult vanaf dag één kennis gaan maken met het bedrijfsleven en werkt in kleine groepen aan wiskundige probleemstellingen van bedrijven. Ook bezoek je bedrijven en organisaties, krijg je gastlezingen en presentaties van bedrijven.

Begeleiding tijdens de studie

Gedurende de gehele opleiding ontvang je begeleiding van docenten en een studieloopbaanbegeleider (SLB) op je professionele en persoonlijke ontwikkeling. Met je SLB bespreek je ook regelmatig je studieresultaten. De SLB is het eerste aanspreekpunt voor al je vragen en eventuele problemen rondom je studie.

Laptopbeleid

Tijdens de studie is het bezit van een Windows-laptop noodzakelijk. Je dient deze zelf aan te schaffen. Op de boekenlijst staat meer informatie over de eisen waar de laptop aan moet voldoen.

Studievereniging OmniaBeta

Als interessante aanvulling op je studie kun je lid worden van de studievereniging OmniaBeta. Zij organiseren diverse spannende, bruisende en leerzame activiteiten en lezingen. Voor meer informatie over deze studievereniging kun je kijken op hun facebookpagina. Daarnaast kun je als lid jouw boeken met korting bestellen via deze link naar StudyStore

Vragen of opmerkingen?

De collega’s van het bedrijfsbureau Studentzaken helpen je graag verder: 

E-mail: studentzakenflot@fontys.nl

Telefoonnummer: +31(0)8850 74288 / WhatsApp: +31(0)6 41622446

Het bureau Studentzaken is gesloten van 29 juli tot en met 2 augustus 2019.

Mede namens alle collega’s wens ik je een succesvolle studie toe en zie je graag op woensdag 4 september!

Met vriendelijke groet,

Yvonne Visser 
Directeur Fontys Lerarenopleiding Tilburg