Rooster

Indeling studiejaar

Het studiejaar is opgedeeld in vier perioden. Elke periode bestaat uit onderwijs-, tentamen- en hertentamen-/kantelweken. De eerste drie perioden van elk tien weken zijn ingedeeld met acht weken onderwijs, een tentamenweek (week 9) en een hertentamen-/kantelweek (week 10). De laatste periode (4) van twaalf weken heeft zeven onderwijsweken en drie tentamen-, hertentamen-/kantelweken en twee weken voor de afwikkeling van het studiejaar. In een hertentamen-/kantelweek kunnen toetsen en herkansingen worden afgenomen. Tevens kun je deze week gebruiken om de opdrachten van de voorafgaande periode af te ronden en je portfolio bij te werken. Deze indeling en andere belangrijke data staan in de jaaragenda voor studenten. De jaaragenda kun je vinden op de portal onder ‘Handige Sites’.

Collegerooster

De perioden- en tentamenroosters worden voor de betreffende onderwijs- of tentamenperioden in Xedule gepubliceerd. Via de portal kun je het rooster raadplegen (klik op 'persoonlijk' en vervolgens 'Mijn rooster'). Selecteer 'rooster in Xedule' om in het roosterprogramma te komen. De handleiding voor het bekijken van het rooster vind je hier.

Mocht je opleiding meerdere klassen hebben dan wordt vanaf 23 augustus door de opleiding bekend gemaakt in welke klas je zit.

Onderstaand een overzicht van de eerstejaars groepen per opleiding:

Ler. opl. 2e gr Aardrijkskunde07_AA-VT1
Ler. opl. 2e gr Alg. economie07_EC-VT1
Ler opl 2e gr Bedrijfseconomie07_EC-VT1
Ler. opl. 2e gr Biologie07_BI-VT1
Ler. opl. 2e gr Duits07_DU-VT1
Ler. opl. 2e gr Engels07_EN-VT1
Ler. opl. 2e gr Frans07_FR-VT1
Ler. opl. 2e gr Geschiedenis07_GE-VT1
Ler. opl. 2e gr GZW07_GZW-VT1
Ler. opl. 2e gr Levensbeschouwing07_LB-VT1
Ler opl 2e gr Maatschappijleer07_MA-VT1
Ler. opl. 2e gr Natuurkunde07_NASK-VT1
Ler. opl. 2e gr Nederlands07_NE-VT1
Ler. opl. 2e gr Omgangskunde07_OMG-VT1
Ler. opl. 2e gr Scheikunde07_NASK-VT1
Ler. opl. 2e gr Spaans07_SP-VT1
Ler. opl. 2e gr Science & Technology07_S&T-VT1
Ler. opl. 2e gr Wiskunde07_WI-VT1
Kopopleiding07_KOP1