Mijn eerste studieweek

Stage

Als PMK-student ga je vanaf het eerste jaar stage lopen op een
plaats waar jij kunt leren wat je wilt leren, waar je op de groep met
de kinderen en collega’s kunt werken en waar je je als pedagogisch
manager kunt ontwikkelen door taken over te nemen van de
manager of onder zijn/ haar verantwoordelijkheid taken uitvoert.
De opleiding heeft contacten met diverse organisaties die vaak
ook stageplaatsen beschikbaar stellen voor PMK-studenten.