Rekenvaardigheid

Rekenvaardigheid (WISCAT)

Met de rekentoets WISCAT-pabo kunnen leerkrachten van de Pabo’s vaststellen of eerstejaars pabostudenten aan het einde van het eerste studiejaar voldoende rekenvaardig zijn om door te gaan met de hoofdfase.

Adaptief toetsen met WISCAT-Pabo

De rekentoets WISCAT-Pabo maakt gebruik van een opgavenbank. Hieruit stelt de computer adaptieve toetsen samen. Dat zijn toetsen waarvan de moeilijkheidsgraad zich aanpast aan de vaardigheid van de student. Anders gezegd: elke student krijgt een toets op maat. De toetsen worden getoond op het beeldscherm. 
De student beantwoordt de opgaven met de muis of toetsenbord. Deze toets wordt op nagenoeg alle Pabo’s in Nederland gebruikt.

Domeinen WISCAT-pabo

  • Hoofdrekenen
  • Basisvaardigheden; optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen
  • Breuken, procenten, verhoudingen en kommagetallen
  • Meten en meetkunde
  • Informatieverwerking

Het grootste deel van de opgaven zijn verwerkt in contexten waar de student zelf de opgave uit moet halen.

Als je daar behoefte aan hebt kun je het volgende boek gebruiken om je voor te bereiden op deze toets.
Jos van den Bergh e.a., Rekenwijzer van ThiemeMeulenhoff