FAQ

De verwachting is dat de huidige beperkingen voor openstelling van gebouwen en het verzorgen van fysiek onderwijs voor langere tijd zullen gelden. We gaan daarom uit van een blended-learning aanbod, een mix van fysiek en online onderwijs. Per opleiding kan deze mix verschillen. Bij het verdelen van de mogelijkheden voor fysiek onderwijs wordt prioriteit gegeven aan de eerstejaars studenten vanwege binding met de opleiding. Er is ook specifiek aandacht voor mbo-studenten zonder diploma, die starten en nog een kleine achterstand moeten weg werken en voor de huidige eerstejaars studenten die geen bindend negatief studieadvies hebben gekregen en met achterstand beginnen aan het tweede jaar.
De Purple Introweek vindt plaats  van maandag 24 augustus tot donderdag 27 augustus 2020. Het programma start met een fysieke échte kennismaking met medestudenten en docenten op een Fontyslocatie. Daar wordt een eigen introgroepje (inclusief intro-ouders) gevormd om vanuit daar verder online te gaan. De online Purple Introweek bestaat uit een aanbod van digitale activiteiten. Denk hierbij aan een Fontys TV/YouTube kanaal en ook aan het Purple Café. Later in de week ontmoeten de studenten elkaar nog een keer fysiek wanneer je de mogelijkheid wordt geboden om de stad waar je gaat studeren ‘écht te ervaren’. Door de partners van Purple (gemeentes, verenigingen, andere instellingen) wordt zowel in het Klokgebouw in Eindhoven als in de Spoorzone in Tilburg een programma aangeboden, waar in kleine groepen (gedoseerde toelating, bijv. per mentorgroepje) snel en met de juiste beleving een eerste kennismaking plaatsvindt met het studentenleven en de stad. We streven ernaar om eind juni het programma voor de Purple Introweek klaar te hebben.  
Nee, iedere opleiding heeft een inhoudelijk programma op de campus en gedurende de week online via MS teams. Ook bezoek je die week samen met je klas de experience in Eindhoven, Venlo of Tilburg. Veel zal dus online plaatsvinden.
Tijdens de introductieweek worden veel foto's en video's gemaakt. Variërend van selfies en video's op een mobieltje door medestudenten tot foto's en video's door professionele fotografen en filmers. Door deel te nemen aan de introductieweek ga je er mee akkoord dat de foto's en/of video's gepubliceerd worden (op o.a. social media, flyers, advertenties en websites).