Gevolgen van Oorlog database

Inhoud

De databank ‘Gevolgen van Oorlog’ beschrijft een groot aantal werken over de sociale en psychische gevolgen van oorlog, vervolging en geweld. In de databank vind je titelbeschrijvingen van boeken en artikelen over onder andere de volgende onderwerpen:

  • Psychotrauma;
  • Diagnostiek en behandeling van traumatische ervaringen en PTSS;
  • Psychische en sociale gevolgen van de Tweede Wereldoorlog in Europa en voormalig Nederlands-Indië en van recente (burger)oorlogen;
  • Persoonlijke ervaringen

Toegang

On campus via PiCarta.
NB. Er zijn slechts 2 gelijktijdige toegangen beschikbaar!