Visie

Fontys Hogescholen heeft als uitgangspunt dat informatievoorzieningen zo dicht mogelijk bij het onderwijsproces moeten worden gepositioneerd. Vanuit dit uitgangspunt hebben Fontys Instituten een gezamenlijke visie opgesteld voor Mediatheken.

Algemene visie:

De Mediatheek (fysiek / digitaal) is een inspirerend kennis- leer en ontmoetingscentrum van het onderwijs en de partners in het werkveld.

Kernfuncties Mediatheken:

  • Het bieden van een leer- en werkomgeving voor studenten en docenten.
  • Het aanbieden en toegankelijk maken van een voor de beroepspraktijk relevante collectie.
  • Het bevorderen van informatievaardigheden.
  • Het toegankelijk maken van kennisproducten van Fontys Hogescholen voor de maatschappij.

Uitgangspunten voor mediatheekdiensten en producten:

  • De Mediatheek is essentieel voor de kwaliteit en de actualiteit van het onderwijs.
  • De Mediatheek maakt onderdeel uit van het instituut en is ge├»ntegreerd in het onderwijs.
  • De Mediatheek legt verbinding met de beroepspraktijk, zowel fysiek als digitaal.
  • Binnen de kernfuncties is voldoende ruimte om maatwerk te leveren.
Sfeerafbeelding Fontys