Scripties en publicaties

HBO-Kennisbank


Studenten en medewerkers van Fontys produceren allerlei publicaties, zoals scripties, onderzoeksrapporten, artikelen en boeken. Deze kunnen digitaal worden opgeslagen en opgenomen in de landelijke HBO-Kennisbank. Hierin vind je dus scripties en publicaties van (bijna) alle Hogescholen in Nederland. Indien je alleen publicaties van Fontys medewerkers wilt bekijken, kun je Fontyspub gebruiken.

Zelf publiceren

Voor het opslaan en publiceren van digitale publicaties kun je als Fontys medewerker gebruikmaken van de (repository)tool Sharekit. Afhankelijk van je wensen, kun je je publicaties laten opnemen in diverse zoeksystemen zoals de HBO-kennisbank en Fontyspub. Meer informatie hierover vind je op deze portalsite.

Sfeerafbeelding Fontys