Creative Economy

Creatieve economie: de waardecreatie van de culturele en de creatieve sectoren

Wat is de creatieve economie?

Creatieve economie is een economisch ecosysteem gebaseerd op culturele creativiteit en innovatie en wordt meestal aangeduid als "culturele industrieën", "creatieve industrieën" of, inderdaad, "culturele en creatieve industrieën". Het omvat alle economische activiteiten die gebaseerd zijn op individuele creativiteit als bron van economische waarde, ongeacht of het resultaat een cultureel element heeft of niet. Van creatieve economie is sprake als individuele creativiteit de belangrijkste waardecomponent en tevens de belangrijkste reden voor transactie is. - Vrij vertaald naar UNESCO, 2013.

Missie onderzoeksthema creatieve economie

In lijn met internationale richtlijnen functioneert het onderzoeksthema creatieve economie (CE) bij Fontys als een hub en versneller voor nieuw onderzoek in de culturele en creatieve sectoren. Enerzijds focust het thema op context en urgenties van deze sectoren op (inter-) nationale schaal. Anderzijds past het deze ontwikkelingen - samen met regionale partners - toe in de regio's waar Fontys actief is. Het thema verbindt onderzoekers, bedrijfsleven en onderwijs met elkaar met als doel verkenning van waardencreatie via het promoten van creativiteit en creatieve agency. CE baseert zich op materialiteit van technologie en systemen. Met als doel het op creatieve wijze ontwikkelen van nieuwe oplossingen die op hun beurt op een ondernemende manier te implementeren zijn. Dit stelt Fontys in staat te anticiperen op maatschappelijke ontwikkelingen in culturele en creatieve sectoren in de regio en deze kennis beschikbaar te hebben voor onderwijsdoelen van Fontys.

Nieuws

{{ feed.values.title }}

{{ feed.properties.publicationDate }}

{{ feed.properties.description }}

Lees verder