Samenwerking

Als bedrijf kun je niet alle kennis, kunde en faciliteiten in eigen huis hebben. Je bent om die reden per definitie aangewezen op andere bedrijven en organisaties om je eigen plannen te realiseren. Dat geldt voor veel operationele en facilitaire zaken, zoals het leveren van energie, printpapier en beveiliging. Maar ook voor strategische activiteiten zoals het ontwikkelen van nieuwe producten en diensten.

Strategische samenwerking tussen bedrijven kent vele gezichten: supply chain collaboration, co-development, strategische allianties, joint ventures, shared service centers en open innovatie. De kern hiervan is dat bedrijven elkaar versterken door elkaars sterke punten in te zetten voor gezamenlijke doelen. In tegenstelling tot fusies en overnames behouden de betrokken bedrijven daarbij hun eigen identiteit en individuele business verantwoordelijkheid.

Strategische samenwerking biedt vele voordelen resulteert in wendbaarheid en flexibiliteit. Maar het realiseren van succesvolle samenwerking is niet eenvoudig. Het vraagt om visie, vaardigheden en doorzettingsvermogen. Strategische samenwerking is niet vrijblijvend en brengt verplichtingen met zich mee. Het vraagt om investeringen in onderlinge relaties en de bereidheid om rekening te houden met elkaars belangen en prioriteiten.

Samenwerking is vooral lastig wanneer partners sterk van elkaar verschillen en afkomstig zijn uit verschillende sectoren. Bijvoorbeeld wanneer een klein bedrijf of startup wil samenwerken met een groot, internationaal bedrijf. Of in het geval van samenwerking tussen een bedrijf en een publieke kennisinstelling zoals een universiteit. Verschillen in bedrijfsprocessen, culturen en interne organisatie kunnen een belemmering vormen voor samenwerking en de verwachte opbrengsten daarvan.

Ons aanbod

Heeft u plannen voor samenwerking met een ander bedrijf? Bijvoorbeeld om gezamenlijk een nieuw product te ontwikkelen. Of om door samenwerking de service en onderhoud in het buitenland te verbeteren. Of denkt u aan gezamenlijk onderzoek met een onderzoeksgroep aan een hogeschool of universiteit. Maar heeft u ook twijfels over de haalbaarheid van deze samenwerking en vragen over de manier waarop dit georganiseerd moet worden?

Vanuit onderzoek en onderwijs kan Fontys u verder helpen. Het lectoraat Business Entrepreneurship is betrokken bij een Europees project gericht op de versterking van samenwerkingsvaardigheden en open innovatie in het MKB. Dit project is er onder meer op gericht om bestaande instrumenten uit het grootbedrijf aan te passen voor gebruik in de wereld van het MKB. Afstudeerders van de opleiding Bedrijfsmanagement MKB kunnen een rol spelen bij het implementeren van deze ‘tools’ binnen uw eigen onderneming.

 • Projecten

  Vanuit het Erasmus Life Long Learning programma is het Fontys lectoraat Business Entrepreneurship betrokken bij open innovatie en samenwerking in het MKB. Onderzoek is uitgevoerd naar ‘business needs’ en ‘best practices’ en wordt in de komende jaren vertaald vertaald in oplossingen voor het MKB en voor startups. Via pilotprojecten worden deze aanpakken en tools verder geoptimaliseerd en vertaald in maatwerkoplossingen voor individuele bedrijven en branches.

  Sfeerafbeelding Fontys

  Onze deskundige

  Lector Ger Post

  Naar contactgegevens

  Project: Collaborative Innovation in het MKB

  Binnenkort volgt de omschrijving.