Lectoraat van Creative Economie / domein Economie

Cross-border Business Development

De kansen die het internationale karakter van de regio rondom Venlo bieden, worden nog onvoldoende benut. Om het MKB in de euregio te kunnen laten profiteren van de grensoverschrijdende kansen, is het nodig dat de markt aan de andere zijde van de landsgrens bereikbaar en toegankelijk wordt gemaakt, zowel voor (toekomstige) werknemers als werkgevers. Het lectoraat ‘Cross-border Business Development’ ondersteunt studenten en bedrijven in het verkennen en benutten van de internationale kansen, wat bijdraagt aan een aantrekkelijk economisch vestigingsklimaat voor zowel werknemers als werkgevers.

Over het lectoraat

Pijlers van het lectoraat

Het lectoraat CBBD richt zich op de grensoverschrijdende kansen voor zowel werkgevers als werknemers. Daarbij wordt een onderscheid gemaakt tussen zes inhoudelijke pijlers, namelijk:

 • Cross-Border Sustainable Business Development: Projecten die gericht zijn op de levensvatbaarheid van en duurzame toepassingen binnen het bedrijfsleven.
 • Cross-Border Employee Retention: Projecten gericht op het boeien, binden en vasthouden van young professionals in de grensoverschrijdende regio.
  • Cross-Border Labour Mobility Projecten gericht op de samenhang van de arbeidsmarkt aan de Nederlandse en Duitse zijde van de grens.
  • Cross-Border Culture, Branding & Identity: Projecten die enerzijds gericht zijn op de invloed van de nabijheid van de landsgrens op de cultuur binnen het bedrijfsleven en anderzijds op de branding van grensoverschrijdende regio’s.
   • Cross-Border Strategic Governance: Projecten gericht op de grensoverschrijdende regionaal-economische samenwerking.
   • Cross-Border Economic Dashboard: Projecten welke gericht zijn op de kracht van de economie en het bedrijfsleven in het Nederlands-Duitse grensland.

         Onder het kopje onderzoeksprojecten is te zien welke Duits-Nederlandse projecten onder welke pijler vallen.

         Missie en visie

         Nederland en Duitsland zijn buurlanden die in economisch opzicht sterk met elkaar zijn verbonden. Deze vervlechting van twee markten komt vooral in de grensoverschrijdende gebieden tot uiting. Daarom is het van groot belang dat we het onderwijs euregionaliseren, en dus zowel richten op de Nederlandse als ook op de Duitse (afzet)markt.

         Mede daarom heeft de Fontys International Business School (FIBS) in 2019 het lectoraat Cross-border Business Development (CBBD) ingericht. Het lectoraat CBBD heeft als doel, geheel in lijn met de algemene doelstellingen van Fontys, wetenschappelijk onderzoek en de praktijk met elkaar te verbinden. Het team van het lectoraat slaat een grensoverschrijdende brug tussen het hoger onderwijs enerzijds en het bedrijfsleven, overheidsinstellingen en maatschappelijke organisaties anderzijds. Daarmee ontwikkelt het lectoraat zich als spil in het euregionaal netwerk van kennisinstellingen, bedrijven en organisaties en overheden in de regio Venlo en het aangrenzende Niederrhein gebied.

         Met haar euregionale focus, neemt Fontys Venlo in het Nederlandse onderwijs een unieke positie in. Door haar ligging aan de grens, de Nederlands-Duitse samenstelling van studenten en docenten, en de vele partners in het euregionale bedrijfsleven, weet Fontys Venlo perfect in te spelen op datgene waar de markt behoefte aan heeft, namelijk grensoverschrijdende bedrijvigheid.

         Door hoogopgeleiden in aanraking te laten komen met beide zijden van de grens, draagt het lectoraat CBBD bij aan de ambitie hoogopgeleiden te binden aan de grensoverschrijdende regio rondom Venlo. En dat is hard nodig gezien de ontgroening in de euregio. Hiermee verdwijnt het gevoel van het ‘moeten wegtrekken’ naar de Randstad of Hamburg, Berlijn en München. Wanneer je namelijk beide zijde van de grens meetelt zijn er vanuit de euregio net zoveel banen binnen handbereik dan vanuit de meeste stedelijke agglomeraties. Het lectoraat CBBD leidt ‘borderlanders’ op die in de 21e eeuw kunnen functioneren op de Europese arbeidsmarkt. Professionals die in staat zijn om aan beide zijden van de Nederlands-Duitse grens hun weg te vinden. Dit realiseert CBBD door middel van grensoverschrijdend onderzoek, onderwijs en grensoverschrijdende activiteiten en projecten.

         afspelen

         Podcast

         Het onderzoeksgebied van Vincent betreft de regionaal-ruimtelijke ontwikkeling in het Nederlands-Duitse grensland. De verschillen in planningscultuur van beide landen, is een interessant en uitdagend aspect in de grensoverschrijdende samenwerking.


         Lector

         Dhr. V.R. (Vincent) Pijnenburg

         Lector Cross-border Business Development

         Geboren ‘Op de Grensberg’ aan de Nederlandse-Duitse grens, opgegroeid in het Nederlands-Duitse grensland en gepromoveerd op het thema grensoverschrijdende samenwerking. De ingrediënten die van Vincent een ‘borderlander’ hebben gemaakt, iemand die de grens als kans ziet en hier naar handelt. Voor hem is het dagelijks onderweg zijn in de euregio dan ook een vanzelfsprekendheid.


         Kennisteam

         P. (Patrick) Szillat

         Associate lector Cross-border Business Development

         Pieter van Goinga

         Docent-onderzoeker

         W.P.M.M. (Wiel) Aerts

         projectmedewerker lectoraat Cros-border Business Development

         Martine Simonis

         Docent-onderzoeker

         B.J.J. (Bas) Urlings

         Docentonderzoeker Cross-border Business Development

         Ted van Minderhout-Jonkers

         Projectondersteuner


         Onderzoeksprojecten

         Het toegepast onderzoek en de projecten die worden uitgevoerd door het lectoraat kunnen worden verdeeld over zes thema’s. Overeenkomstig aan de thema’s is enerzijds het grensoverschrijdende karakter en anderzijds de relatie met het werkveld. Per thema is te zien welke onderzoeken en projecten worden uitgevoerd. Behalve een vaste onderzoeks- en projectgroep, zijn er ieder semester stagiaires en/of werkstudenten voor het lectoraat actief. Onder het kopje ‘research assignments for students’ kun je zien met welke onderzoeken je aan de slag zou kunnen gaan.

         Ben je student en heb je interesse om bij ons aan de slag te gaan als stagiair of werkstudent? Neem dan contact met ons op via: fibs-crossingborders@fontys.nl.

         Sustainable business development

         - Game Lab

         Labour mobility

         - Job Placements

         Sustainable business development

         - Internationaliserinsscan

         - Retail and Consumer Behaviour

         Economic dashboard

         -

         Employee retention

         -


         Publicaties

         11/2020Maastricht University (2020). Grenseffectenrapportage 2020, 20 november 2020.
         10/2019Psychologische Grundlagen zwischenmenschlicher Kooperation. Bedeutung von Vertrauen für langfristig erfolgreiche Zusammenarbeit. Pastoors, S., Ebert, H., Springer-Verlag Psychologie, ca. 52 Seiten (ISBN: 978-3-658-27290-6).
         05/2019Prinzipien der Respektkommunikation: Psychologische Grundlagen einer erfolgreichen Zusammenarbeit. Essentials. Pastoors, S., Ebert, H., Springer-Verlag Psychologie, 49 Seiten (ISBN 978-3-658-26691-2).
         03/2019Pijnenburg, V. (2019). Collaborative borderscaping in the Dutch-German borderland – Towards a cross-border practice in spatial planning, maart 2019.
         2019Praxishandbuch Werteorientierte Führung: Merkmale und Kompetenzen erfolgreicher Führungskräfte im 21. Jahrhundert. Pastoors, S., Auge, M., Becker, J., Ebert, H., Springer-Verlag Psychologie, ca. 360 Seiten (ISBN 978-3662590331).
         04/2018Pijnenburg, V. (2018). Het grensland als atelier. Geografie (Nederlands vakblad), april 2018, p. 18-21.
         2018Praxishandbuch nachhaltige Produktentwicklung: Ein Leitfaden mit Tipps zur Entwicklung und Vermarktung nachhaltiger Produkte. Pastoors, S., Scholz, U., Becker, J., Hofmann, D., Wiesbaden (2018), Springer-Gabler, 271 Seiten (ISBN 978-3-662-57319-8).
         11/2017Pijnenburg, V. (2017). Een toekomstperspectief voor het Grensland - Ontwerpstudie Niederrhein & Noord- en Midden-Limburg, november 2017.
         03/2017Towards Sustainable Innovation. A five step approach to sustainable change. Pastoors, S., Becker, J., Dun, van R., Scholz, U., Venlo (2017): Tectum-Verlag, 228 Seiten (ISBN 978-3-8288-3903-8).
         01/2017Pijnenburg, V. (2017). Venlolezing 2017, 10 januari 2017.
         2017Praxishandbuch berufliche Schlüsselkompetenzen - 50 Handlungskompetenzen für Ausbildung, Studium und Beruf. Pastoors, S., Becker, J., Ebert, H., Düsseldorf (2017), Springer-Verlag Psychologie, 234 Seiten (ISBN 978-3-662-54924-7).
         2017Respekt - Wie wir durch Empathie und wertschätzende Kommunikation im Leben gewinnen. Pastoors, S., Ebert, H., Bochum (2017): Gabler-Verlag, 156 Seiten (ISBN 978-3-658-17236-7).
         10/2016Giessen, van der M. (2016). Grenseffectenrapportage 2016 - Dossier 3: Grensoverschrijdende samenwerking: INTERREG-programma’s aan de Nederlandse grens. ITEM, oktober 2016.
         08/2015Einführung in nachhaltiges Innovationsmanagement und die Grundlagen des Green Marketing. Pastoors S., Scholz, U., Becker, J., Venlo (2015): Tectum Verlag, 176 Seiten (ISBN 978-3-8288-3604-4).
         06/2015Giessen, van der, M. (2015) Die Sozial- und Wirtschaftsgeographie der Niederlande: Balanceakt auf kleinem Raum. In: Wielenga, F. and M. Wilp. Länderbericht Niederlande. Bundeszentrale für politische Bildung, Bonn.
         10/2014Giessen, van der, M. (2014) Dutch-German Cross-Border Cooperation: A challenge to the Multi-Level Governance model. Paper. Euro-Institute/Université de Strasbourg, France.
         03/2014Giessen, van der, M. (2014) Dissertation Coping with Complexity. Cross-border cooperation between the Netherlands and Germany. Radboud Universiteit Nijmegen.

         11/2020Simonis, M. (2020). Webinar “Whether you like it or not: you are a European”, 19 november 2020.
         10/2020Bouwman B. (2020). Grensinstituut wil weten hoe je het beste de krachten van Duitsers en Nederlanders kunt bundelen. Duitslandnieuws, 20 oktober 2020.
         10/2020IHK (2020). Mit Cleverland gegen den Brain Drain. IHK Magazin Mittlerer Niederrhein, oktober 2020, p. 29.
         10/2020Bouwman B. (2020). Mit dem Internationalisierungsscan auf den niederländischen Markt. Niederlande Nachrichten, 8 oktober 2020.
         10/2020Karsten J. (2020). Kempener Studenten helfen bei Partnersuche. RP Online, 7 oktober 2020.
         10/2020Hoebergen, F. (2020). Harde klappen voor grenssteden door COVID-19 – ook voor Venlo?. AHA24x7, 6 oktober 2020.
         10/2020Jordans, S. (2020). Mönchengladbacher lehrt als erster deutscher Professor an Fontys-Uni. Rheinische Post, 5 oktober 2020.
         9/2020Karsten, J. (2020). Laura Sielenkemper bei der Firma Air Controls in Kempen. RP Online, 30 september 2020.
         9/2020Bouwman, B. (2020). High Potentials, die sich in Deutschland und den Niederlanden auskennen. Niederlande Nachrichten, 30 september 2020.
         9/2020Karsten J. (2020). „Limburgs Museum“ in Venlo plant international. Grenzland-Nachrichten, 24 september 2020.
         9/2020Goinga, P. van (2020). Webinar “Competences in cross-border recruitment: are you competent to cross the border?”, 22 september 2020.
         9/2020Heesen, P. (2020). Grensuniversiteit toch iets meer dan proefballon. Dagblad de Limburger, 17 september 2020, p. 4.
         9/2020Heesen, P. (2020). Toch onderzoek naar ‘grensuniversiteit’. Dagblad de Limburger, 15 september 2020.
         9/2020Binn, J. (2020). „Mit modernen Ideen das Kerngeschäft neu beleben“. AHA24x7, 8 september 2020.
         9/2020Fontys Venlo (2020). Masterclass “From regional business towards global players in circular transitions”, 8 september 2020.
         9/2020Szillat, P., Kelm, C. (2020). Webinar Cross-Border E-Commerce - Amazon grenzüberschreitend nutzen, 7 september 2020.
         8/2020Niessen, J. (2020). Krefeld und Venlo: Studenten auf beiden Seiten der Grenze zu Hause. RP Online, 31 augustus 2020.
         8/2020Pijnenburg, V. (2020). WFMG-Business-Talk: Grenzüberschreitende Wissensregion Cleverland. WFMG, 28 augustus 2020.
         8/2020Omroep Venlo (2020). Venlo wil grens wegrekenen in Atlas voor gemeenten. Omroep Venlo, 27 augustus 2020.
         7/2020Konings, C. (2020). “Een plek waar je twee werelden kunt leren kennen”. AHA24x7, 21 juli 2020.
         7/2020Arts, C., Pijnenburg, V., Vreeze, M. de (2020). De grens als kans. Juli/augustus 2020, Foodmagazine, nr. 7/8, jaargang 76, p. 42-45.
         7/2020Via Venlo (2020). Meer gebruik maken van de kansen aan de grens. Via Venlo, 15 juli 2020, p. 3.
         7/2020Hoof J. (2020). Onderzoek naar gastronomisch instituut in Euregio. 1Limburg, 10 juli 2020.
         7/2020Euregio RMN (2020). Sechs neue INTERREG-Projekte für die deutsch-niederländische Zusammenarbeit. Euregio RMN, 9 juli 2020.
         7/2020Jansen, C. (2020). Blog: Forschung zum grenzüberschreitenden Tourismus. AHA24x7, 7 juli 2020.
         6/2020RP Online (2020). Deutsch-niederländisches Projekt : Internetportal Cleverland soll Fachkräfte in der Region halten. RP Online, 18 juni 2020.
         6/2020HS Niederrhein (2020). Start der Kampagne „Cleverland – die Wissensregion“. Hochschule Neiderrhein, 17 juni 2020.
         6/2020Jacobs, M. (2020). Cleverland- de Kennisregio gaat online! Venlo Online, 17 juni 2020.
         6/2020Jacobs, M. (2020). Cleverland- de Kennisregio is online! Venlo Nieuws, 17 juni 2020.
         6/2020Grenspost Düsseldorf (2020). Limburgs winkelaanbod profiteert van buitenlandse koopkracht. Grenspost Düsseldorf, 12 juni 2020.
         6/2020RP Online (2020). Online-Tool: Firmen können Holland-Tauglichkeit testen. RP Online, 4 juni 2020.
         6/2020Arts, C. (2020). Webinar: Cross-border retailing: German coffee and Dutch diapers, 2 juni 2020.
         5/2020Anouk Ellen Susan, Pijnenburg, V. (2020). Podcast „LEKKER anders“: Im Gespräch mit Vincent Pijnenburg, 28 mei 2020.
         5/2020Aerts, W. (2020). Niet ruziën in logistieke delta. Dagblad de Limburger, 26 mei 2020, p.25.
         5/2020Pijnenburg, V., Geeraedts, B. (2020). Fontys Onderzoekt, Episode 4, Vincent Pijnenburg, lector Cross-border Business Development. Fontys Onderzoekt, 18 mei 2020.
         5/2020Pijnenburg, V. (2020). Webinar: Will you start up across the border? 7 mei 2020.
         4/2020Hoebergen, F. (2020). Erfolgreicher Auftakt für grenzüberschreitende Webinar-Reihe. AHA24x7, 30 april 2020.
         4/2020Lucas, J. (2020). Webinar: „Wenn Deutschland niest sind die Niederlande erkältet“. 23 april 2020.
         4/2020Hoebergen, F. (2020). Fontys Venlo biedt reeks webinars over Nederlands-Duitse samenwerking aan. AHA24x7, 10 april 2020.
         4/2020Pijnenburg, V. (2020). Europa, waar ben je?. Bron, 7 april 2020.
         3/2020Pijnenburg, V. (2020). Blog: Europa, waar ben je?. AHA24x7, 18 maart 2020.
         3/2020Pijnenburg, V. (2020). Europa, waar ben je?. Dagblad de Limburger, 18 maart 2020, p. 21.
         3/2020Hoebergen, F. (2020). Internationaliseringsscan helpt bedrijven op weg in het buurland. AHA24x7, 12 maart 2020.
         3/2020Claessen, D. (2020). Hochschule soll Startups und Studenten nach Lünen bringen. Ruhr Nachrichten, 5 maart 2020, Nr. 055, 10. Woche.
         2/2020Jansen, C. (2020). „Geschäftsleute müssen immer flexibler werden“. AHA24x7, 27 februari 2020.
         2/2020Busch, R. (2020). Fit für den niederländischen Markt. WFG Kreis Viersen, februari 2020.
         2/2020Rheinische Post (2020). Denkfabrik kurbelt die Wirtschaft an. Rheinische Post, 18 februari 2020.
         2/2020Bouwman, B. (2020). Wie diese Fachhochschule ihre Studenten eine „deutsch-niederländische Mentalität“ vermittelt. Niederlande Nachrichten, februari 2020.
         1/2020Hegge, W. (2020). Grensoverschrijdend zakendoen in volgende fase, Ondernemend Venlo Magazine, Q1 2020, pg. 36 en 37.
         1/2020Hegge, W. (2020). Lector Vincent Pijnenburg over Duits-Nederlandse samenwerking, Ondernemend Venlo Magazine, Q1 2020, pg. 8 en 9.
         1/2020Gerritsen, W. (2020). Brexit: de onzekerheid regeert, Dagblad de Limburger, 28 januari 2020.
         1/2020Koberstein, T., Linde, A., Dorin, K., Bäßler, M., Schwennicke, L. (2020). Final Presi X-Lab. Januari 2020.

         12/2019IHK (2019). Offizieller Auftakt von „euregio campus“. December 2019, p. 8.
         12/2019RP Online (2019). Reif für den niederländischen Markt? 19 december 2019.
         12/2019WFMG (2019). Im Austausch mit König Willem-Alexander. Business in MG, das Magazin der Wirtschaftsförderung Mönchengladbach, december 2019, p. 25.
         11/2019Wirtschaftsnachrichten Nettetal (2019). Internationalisierungsscan analysiert NL-Tauglichkeit von Unternehmen, Wirtschaftsnachrichten Nettetal, das ePaper-Wirtschaftsmagazin der Stadt Nettetal, Ausgabe 23, Dezember 2019.
         11/2019Buchholz, J. (2019). Turbulente week voor jongste hogeschoolprofessor Vincent Pijnenburg, Venlo van Binnen, 28 november 2019.
         11/2019Blauw Bloed (2019). 30 november 2019, 02:02-02:32.
         11/2019Hoebergen, F. (2019). “Bruto Euregionaal Product maakt toegevoegde waarde grensgebied inzichtelijk”. AHA24x7, 29 november 2019.
         11/2019Hammans, A. (2019). Koning en minister Knops op bezoek bij Fontys Venlo. AHA24x7, 28 november 2019.
         11/2019Heesen, P. (2019). Koning duikt op in Venlo. De Limburger, 27 november 2019, p. 5.
         11/2019Hammans, A. (2019). Koning en minister Knops bezoeken Fontys Venlo. Fontys.nl, 27 november 2019.
         11/2019Blauw Bloed (2019). Koning Willem-Alexander ziet Venlo in andere werkelijkheid, Blauw Bloed, 26 november 2019.
         11/2019Vorsten (2019). Koning gaat langs bij hogeschool en bibliotheek in Venlo. Vorsten, 26 november 2019.
         11/2019Jacobs, M. (2019). Koning Willem-Alexander bezoekt school en Venlose bibliotheek. Nieuws.nl, 26 november 2019.
         11/2019Denderen, van L. (2019). Koning brengt werkbezoek aan Venlo. Wij Limburg, 26 november 2019.
         11/2019Omroep Venlo (2019). Koning Willem-Alexander met minister op bezoek in Venlo. Omroep Venlo, 26 november 2019.
         11/2019L1 Limburg Centraal (2019). Koning op werkbezoek in Venlo. L1 Limburg Centraal, 26 november 2019.
         11/2019Winther, de W. (2019). Koning bekijkt Duits-Nederlandse samenwerking. Telegraaf, 26 november 2019.
         11/2019De Limburger (2019). Video: Koning Willem-Alexander verrast Venlose studenten met bezoek. De Limburger, 26 november 2019.
         11/2019RVD (2019). Koning en minister Knops bezoeken Venlo voor een werkbezoek over kansen voor de grensregio en over digitaal meedoen. RVD, 26 november 2019.
         11/2019Parren, D., Janssen, R. (2019). Studenten verrast: koning Willem-Alexander bezoekt school. 1Limburg, 26 november 2019.
         11/2019Roberts, S. (2019). Venlonaar jongste 'hogeschoolprofessor' van het land. 1Limburg, 21 november 2019.
         11/2019Vanhoudt, D. (2019). Jongste hogeschoolprofessor van Nederland komt uit Venlo. Wij Limburg, 20 november 2019.
         11/2019Lucker, H. (2019). Vincent Pijnenburg jongste hogeschoolprofessor van Nederland. Omroep Venlo, 20 november 2019.
         11/2019Omroep Venlo (2019). Wat maakt Venlo? Omroep Venlo, 4 november 2019.
         10/2019Konings, C. (2019). Project euregiocampus Limburg/Niederrhein streeft naar grensoverschrijdende onderwijsregio. AHA24x7, 21 oktober 2019.
         10/2019Niessen, J. (2019). Krefeld an Projekt euregio Campus beteiligt. Stadtpost, 21 oktober 2019.
         10/2019Blomen-Radermacher, S. (2019). Städte und Unis vernetzen sich. RP Online, 16 oktober 2019.
         10/2019Schulz, H. (2019). Kick-Off-Veranstaltung Euregio Campus Limburg Niederrhein „Wir sind Nachbarn, Rücken an Rücken - wir berühren, aber kennen uns nicht“. Maas Rhein Zeitung, 15 oktober 2019, 17. Jahrgang, p. 39.
         10/2019Busch, R. (2019). Neuer Service für Unternehmen. WFG Kreis Viersen, 1 oktober 2019.
         09/2019WIR (2019). EU fördert Erkundung des Grenzregion-Marktes, WIR – Magazin für Unternehmen in der Stadt Willich, September – Dezember 2019, 12. Jahrgang, p. 35.
         09/2019Linde, A. (2019). High Potentials Crossing Borders startet in die nächste Runde. AHA24x7, 28 september 2019.
         09/2019Antonissen, J. (2019). Euregionale campus Limburg en Niederrhein: jongeren aan de regio binden. AHA24x7, 19 september 2019.
         09/2019Binn, J. (2019). „Zusammen sind wir unschlagbar“. AHA24x7, 18 september 2019.
         09/2019Antonissen, J. (2019). Career Day der Fontys Business School. Hochschule Niederrhein, 17 september 2019.
         08/2019Bouten, J. (2019). “Kijkje over de rand van het bord”. De Limburger, 20 augustus 2019.
         07/2019Engelen, van W. (2019). Over de (Duitse) grens kijken loont de moeite. Brabant Business Media, juli 2019, p. 48-49.
         07/2019Katz, J. (2019). Vincent Pijnenburg, lector grensoverschrijdend zakendoen. Forum (Vakblad VNO NCW), 12 juli 2019, p. 45
         07/2019Harder, D. (2019). Botschafter für die grenzüberschreitende Zusammenarbeit. AHA24x7, 5 juli 2019.
         06/2019Pijnenburg, V. Goessens, K. (2019). Klaar voor de Euregio van morgen. Navenant, juni 2019, p. 98-100.
         06/2019Pijnenburg, V. (2019). Laat studenten vooral ook de Duitse taal leren. Bron, 25 juni 2019.
         06/2019Goinga, van P. (2019). Competenties in Nederlandse en Duitse vacatures: in hoeverre komen ze overeen?. AHA24x7, 25 juni 2019.
         06/2019Papendorf-Smidt, K. (2019). “Opleiden in deze regio, voor deze regio”. AHA24x7, 4 juni 2019.
         05/2019Heesen, P. (2019). Waarom winkelen veel Duitsers in Venlo? Jonge lector gaat op zoek naar het antwoord. De Limburger, 31 mei 2019.
         05/2019Merkx, P. (2019). Studeren in het hart van Europa. Bron, 29 mei 2019.
         05/2019Rabobank (2019). Officiële opening van het nieuwe lectoraat Cross-border Business Development. Rabobank, 29 mei 2019.
         05/2019Ondernemend Venlo (2019). Grensoverschrijdend ondernemen. O.Venlo Magazine van Ondernemend Venlo, jaargang 12, nr. 1 2019, p. 9-10.
         04/2019Rehermann, C. (2019). Blog: Eine Bewerbung mehr schreiben, was macht das schon?. AHA24x7, 26 april 2019.
         04/2019Hammans, A. (2019). Vincent Pijnenburg promoveert aan Radboud Universiteit. Fontys.nl, 12 april 2019.
         04/2019Hoebergen, F. (2019). Hulp bij grensoverschrijdend zakendoen voor Noord-Limburgse ondernemers. AHA24x7, 2 april 2019.
         03/2019Lucker, H. (2019). Venlose bedrijven leren zakendoen in Duitsland. Omroep Venlo, maart 2019.
         03/2019Merkx, P. (2019). Grens over tegen ‘braindrain’ in regio Venlo. Bron, 29 maart 2019.
         03/2019Buchholz, R. (2019). De Duitslandscan helpt Noord-Limburgse bedrijven bij een soepele start. Wij Limburg, 28 maart 2019.
         03/2019Heesen, P. (2019). Ondernemers Venlo aan het handje de grens over. De Limburger, 28 maart 2019.
         03/2019Pijnenburg, V. (2019). Denk aan Limburgs belang. De Limburger, 28 maart 2019
         03/2019CityLife Roermond (2019). Beroepsonderwijs motor euregionale ontwikkeling. CityLife, maart 2019, uitgave 60, p. 3.
         03/2019CityLife Roermond (2019). Docenten Fontys: grensgebied biedt kansen. CityLife, maart 2019, uitgave 60, p. 17
         01/2019Binn, J. (2019). Fontys Venlo: Die grenzüberschreitende Hochschule. AHA24x7, 18 januari 2019.
         12/2018Binn, J. (2018). 6. Euregionale Masterclass: Spielerisch zum Erfolg. AHA24x7, 19 december 2018.
         11/2018Hoebergen, F. (2018). 6e Euregionale Masterclass: kansen van Serious Gaming voor bedrijfsleven in Euregio. AHA24x7, 30 november 2018.
         11/2018Ubachs, M. (2018). Project High Potential Crossing Borders van start: studenten maken uitgebreid kennis met bedrijven in de Euregio. Zuyd Nieuws, 6 november 2018.
         10/2018Buchholz, R. (2018). High Potentials Crossing Borders als win-winsituatie voor studenten en bedrijven. Techno Valley Limburg magazine, oktober 2018, jaargang 2, no. 04, p. 16-17.
         10/2018Eurekarail (2018). Grens-vormgever Vincent Pijnenburg: hoe word je een borderlander?, 23 oktober 2018.
         07/2018Goinga, van P. (2018). Nieuwe ‘high potentials’ in de startblokken. AHA24x7, 24 september 2018.
         07/2018Buchholz, J. (2018). Gast bij masterclass over Nederlands-Duitse samenwerking. Ondernemend Venlo magazine, juli 2018, jaargang 11, no. 41, p. 39.
         07/2018Buchholz, J. (2018). Gemakkelijker over de grens. Ondernemend Venlo magazine, juli 2018, jaargang 11, no. 41, p. 5.
         07/2018Pijnenburg, V. (2018). Interview Vincent Pijnenburg. Provincie Limburg, juli 2018.
         06/2018Bink, S. (2018). Kennis van de Duitse taal maakt je wereld letterlijk groter, artikel over 5e euregionale masterclass met staatssecretaris Raymond Knops. AHA24x7, 22 juni 2018.
         06/2018Merkx, P. (2018). Maren en Lennart maakten kennis met arbeidsmarkt in het buurland. AHA24x7, 15 juni 2018.
         06/2018Stims FotoVideografie (2018). Video, gemaakt tijdens het 3e Mentoring Event bij de Maaspoort Venlo, 14 juni 2018.
         06/2018Merkx, P. (2018). De grens niet als grens ervaren - Nederlandse Maren en Duits Lennart deden mee aan Crossing Borders. Bron, 13 juni 2018.
         05/2018Brochure euregio-maas-nord, p. 8-9 artikel ‘Mit der Fontys un Venlo die eigenen Grenzen überschreiten.’ 29 mei 2018.
         04/2018Buchholz, J. (2018). Kennis maken zonder grenzen - High Potentials Crossing Borders. Ondernemend Venlo magazine, april 2018, jaargang 11, no. 40, p. 17.
         04/2018De Vos, I. (2018). Werknemers lokken en binden in de grensregio, artikel over 4e euregionale masterclass arbeidsmarkt in de euregio. AHA24x7, 26 april 2018.
         04/2018Stims Photography, Bram Smits (2018). Video ter promotie van High Potentials Crossing Borders, beeldmateriaal van het 1e Mentoring Event, 24 april 2018.
         03/2018Pijnenburg, V., Pastoors, S., Hajjoubi, M. (2108). Mit der Fontys in Venlo die eigenen Grenzen überschreiten. Brochure euregio-maas-nord t.g.v. 40 jaar Euregio, 28 maart 2018, p. 8-9.
         01/2018Bink, S. (2018). Grensoverschrijdende marketing in de toeristische sector. AHA24x7, 12 januari 2018.
         01/2018Merkx, P. (2017). Deze prijswinnaars stellen student centraal. Bron, 8 januari 2018.
         12/2017Pijnenburg, V., Verstegen, T. (2017). ‘Een toekomstperspectief voor het Grensland’. Radio Sur Place (Omroep Venlo), 21 december 2017.
         12/2017Santegoeds, G. (2017). Toekomstperspectief voor het grensland. AHA24x7, 18 december 2017.
         12/2017Binn, J. (2017). Zukunftsvisionen einer grenzüberschreitenden Raumordnung. AHA24x7, 13 december 2017.
         11/2017Bink, S. (2017). Tweede euregionale masterclass over de Nederlands-Duitse handelsmarkt. AHA24x7, 9 november 2017.
         11/2017Savelsbergh, M. (2017). Speeddaten voor toptalent. AHA24x7, 24 november 2017.
         09/2017Bink, S. (2017). Crossborder grensdiner in Zuid-Limburg. AHA24x7, 28 september 2017.
         09/2017Pijnenburg, V. (2017). De agribusiness is hartstikke euregionaal. AHA24x7, 27 september 2017.
         09/2017Buchholz, J. (2017). In deze regio kan iedereen ‘grenslander’ zijn. Wij Limburg Achtergrond, 26 september 2017, p. 12.
         09/2017Binn, J. (2017). Erfolgreicher Start für „High Potentials Crossing Borders”. AHA24x7, 15 september 2017.
         09/2017Bink, S. (2017). Grensoverschrijdend ondernemen: van het warme zuiden naar het hoge noorden. Fontys.nl, 12 september 2017.
         09/2017Wier, van de M. (2017). “Ik heb honderden e-mails gekregen”. Bron, 12 september 2017.
         09/2017Bink, S. (2017). Grensoverschrijdend ondernemen: van het warme zuiden naar het hoge noorden. AHA24x7, 11 september 2017.
         08/2017Savelsbergh, M. (2017). Regionaal bedrijfsleven wil internationaal georiënteerde student. AHA24x7, 24 augustus 2017.
         07/2017Savelsbergh, M. (2017). 2500 deelnemers aan Fontys Crossing Borders. AHA24x7, 17 juli 2017.
         07/2017Deelen, van S. (2017). Fontys zoekt mentorbedrijven in de regio. Ondernemend Venlo magazine, juli 2017, p. 16-17, jaargang 10, nr. 37.
         07/2017Bink, S. (2017). Fontys Crossing Borders en Business Club Maas Rhein bieden Euregionale Masterclass aan. AHA24x7, 10 juli 2017.
         06/2017Binn, J. (2017). Auftakt zu euregionalen Masterclasses. AHA24x7, 23 juni 2017.
         06/2017Fontys Crossing Borders (2017). Vier ‘grens’-hogescholen, één talentenprogramma. AHA24x7, 7 juni 2017.
         06/2017Bron (2017). ‘Studenten, heb het lef om over de grens te kijken’. Bron, 2 juni 2017.
         05/2017AHA24x7 (2017). 80 studenten van vier hogescholen krijgen kans van hun leven. AHA24x7, 31 mei 2017.
         05/2017Abram, I. (2017). Die Bewerbung zum neuen Mentoringprogramm läuft jetzt. hs-duesseldorf.de, 30 mei 2017.
         05/2017Limburg Zaken (2017). 1,1 miljoen euro voor topstudenten die in euregio willen werken. Limburg Zaken, 26 mei 2017.
         05/2017Binn, J. (2017). Dem Fachkräftemangel entgegenwirken. AHA24x7, 23 mei 2017.
         05/2017Bron (2017). Lectoraat sleept Europese subsidie 1,1 miljoen naar binnen. Bron, 16 mei 2017.
         05/2017Omroep Venlo (2017). Ruim een miljoen voor grensproject topstudenten. Omroep Venlo, 16 mei 2017.
         05/2017L1 (2017). Ben jij ooit van plan geweest te vertrekken uit Limburg. L1, 16 mei 2017.
         05/2017Hammans, A. (2017). 1,1 miljoen euro om studenten op een loopbaan in het gebied van de euregio voor te bereiden. Fontys.nl, 16 mei 2017.
         05/20171Limburg (2017). Project om hbo'ers in de regio te houden. 1Limburg, 16 mei 2017.
         05/2017Savelsbergh, M. (2017). 1,1 miljoen euro om studenten op een loopbaan in de euregio voor te bereiden. AHA24x7, 16 mei 2017.
         05/2017Deutschland-Nederland.eu (2017). INTERREG-Projecten in beeld – High Potentials Crossing Borders. Deutschland-Nederland.eu, 15 mei 2017.
         05/2017Deutschland-Nederland.eu (2017). INTERREG-Projekte im Fokus – High Potentials Crossing Borders. Deutschland-Nederland.eu, 15 mei 2017.
         05/2017AHA24x7 (2017). Mini onderneming ‘Luna’ wint eerste Fontys Crossing Borders Mini Award. AHA24x7, 4 mei 2017.
         04/2017AHA24x7 (2017). Het Grensland als laboratorium: een terugblik op drie succesvolle EuregioLabs. AHA24x7, 25 april 2017.
         04/2017Busch, F. (2017). Ein bisschen Ausland – der kleine deutsch-niederländische Grenzverkehr. K.west, april 2017.
         03/2017AHA24x7 (2017). „High Potentials Crossing Borders” gestartet – Kick-off im Mai. AHA24x7, 16 maart 2017.
         03/2017Hochschule Düsseldorf (2017). 220 000 Euro für die Hochschule. Westdeutsche Zeitung, 13 maart 2017.
         03/2017Giessen, van der M. (2017). High Potentials Crossing Borders. Connect Limburg, 9 maart 2017.
         03/2017Giessen, van der M. (2017). High Potentials Crossing Borders. Connect Limburg, 9 maart 2017.
         03/2017Giessen, van der M. (2017). Project „High Potentials Crossing Borders“ van start gegaan. AHA24x7, 8 maart 2017.
         02/2017Pijnenburg, V. (2017). Euregionale planner nodig. Dagblad de Limburger, 24 februari 2017.
         01/2017Pijnenburg, V. (2017). Venlolezing: euregionaal bewustzijn creëren. AHA24x7, 16 januari 2017.
         01/2017Pijnenburg, V. (2017). Nedinscoplein, deelname talkshow. Omroep Venlo, 13 januari 2017.
         01/2017Pijnenburg, v., Laar, van M. (2017). Promovendus lectoraat Crossing Borders spreekt Venlolezing 2017 uit. Fontys.nl, 13 januari 2017.
         01/2017Heesen, P. (2017). Laat je kind Bratwurst proeven. De Limburger, 12 januari 2017.
         01/2017L1 (2017). Vincent Pijnenburg over zijn Venlo-lezing van 2017, 11 januari 2017.
         12/2016Pijnenburg, V. (2016). Een ruimtelijke toekomstvisie voor de euregio rijn-maas-noord. AHA24x7, 14 december 2016.
         12/2016Pijnenburg, V. (2016). De euregio rijn-maas-noord in kaart – Ein Blick auf die euregio rhein-maas-nord, december 2016.
         12/2016Pijnenburg, V. (2016). Venlo-lezing over ‘grenzen’. 1Venlo, 7 december 2016.
         12/2016Giessen, van der M. (2016). Studenten aus Deutschland und den Niederlanden gemeinsam in Brüssel. AHA24x7, 7 december 2016.
         12/2016Omroep Venlo (2016). Vincent Pijnenburg houdt Venlolezing 2017. Omroep Venlo, 5 december 2016.
         11/2016Giessen, van der M. (2016). Europa in de regio en regio’s in Europa – Fontys studenten op excursie in Brussel. AHA24x7, 24 november 2016.
         11/2016Grenzland-Nachrichten (2016). Neues Buch „Über die Grenze“ vorgestellt. Grenzland-Nachrichten, 17 november 2016, p. 10.
         11/2016AHA24x7 (2016). “Ook die goeie ouwe Kever moet af en toe door de APK”. AHA24x7, 11 november 2016.
         11/2016Giessen, van der M., Jonkers, T. en Stoot, A (2016). Discover the European Union. Reader excursion to Brussels, 9 november 2016.
         11/2016Lücker, H. (2016). Waarom de Duitsers zo anders zijn. Dagblad de Limburger, 5 november 2016, p. 2-3.
         10/2016Savelsbergh, M. (2016). Twee keer zoveel studenten en bedrijven op 2e Fontys Career Day. 1Venlo, 19 oktober 2016, p. 17.
         10/2016Giessen, van der M. (2016). Nieuw Interreg-project “Euregionale highpotentials Crossing Borders” goedgekeurd. AHA24x7, 12 oktober 2016.
         10/2016Connect Limburg (2016). Crossborder dinner 2016: young professionals. Connect Limburg, 10 oktober 2016.
         10/2016Gehlich, L. (2016). Young Professionals Cross Border Dinner 2016: Nordlimburg im Fokus. AHA24x7, 5 oktober 2016.
         09/2016Pijnenburg, V. (2016). Fontys vergibt Awards für euregionale Studentenunternehmen. AHA24x7, 13 september 2016.
         09/2016Pijnenburg, V. (2016). Fontys Crossing Borders Award voor meest euregionale studentenondernemingen. AHA24x7, 9 september 2016.
         06/2016Jonkers, T. (2016). Fontys reikt eerste gouden certificaat voor euregionale competenties uit. AHA24x7, 22 juni 2016.
         06/2016Giessen, van der, M. (2016). Beter een goede buur dan een verre vriend. Fontys.nl, 15 juni 2016.
         06/2016Giessen, van der, M. (2016). Hoorcollege Fontys Crossing Borders: “Samenwerking met de buren”. AHA24x7, 14 juni 2016.
         06/2016Karsten, J. (2016). Netzwerkmesse: Wirtschaft und Hochschule im Dialog. Rheinische Post, 10 juni 2016.
         04/2016Kuijpers, J. (2016). Durf lef te tonen. Navenant, april 2016, p. 105.
         03/2016Omroep Venlo (2016). Workshop over vluchtelingenbeleid bij Fontys. Omroep Venlo, 30 maart 2016.
         12/2015Giessen, van der M. (2015). Verkiezing lector van het jaar 2015-2016. Fontys.nl, 18 december 2015.
         12/2015Jonkers, T. (2015). Eerste Fontys-student krijgt zilveren certificaat voor euregionale competenties. AHA24x7, 9 december 2015.
         11/2015Karsten, J. (2015). Demnächst Filiale in Schanghai. Westdeutsche Zeitung, 19 november 2015.
         11/2015Savelsbergh, M. (2015). Gastdocenten bij Fontys. 1Venlo, 18 november 2015, p. 3.
         11/2015Savelsbergh, M. (2015). Groeien aan de grens: grensbarrières op de arbeidsmarkt slechten. AHA24x7, 3 november 2015.
         10/2015Savelsbergh, M. (2015). Duurzaamheid die naar meer smaakt. AHA24x7, 14 oktober 2015.
         10/2015Bruijns, P. (2015). Bustoer tegen de exodus. Dagblad de Limburger, 3 oktober 2015.
         09/2015Connect Limburg (2015). Grensdiner: jong toptalent op bezoek bij Limburgse bedrijven. AHA24x7, 26 september 2015.
         09/2015Connect Limburg (2015). Grenzdiner: Junge Toptalente zu Besuch bei Limburger Unternehmen. AHA24x7, 24 september 2015.
         09/2015Savelsbergh, M. (2015). Veel internationale studenten bij tweede euregionale busquiztour van Fontys. AHA24x7, 23 september 2015.
         09/2015Savelsbergh, M. (2015). Fontys Crossing Borders verbindt talenten en bedrijven over grenzen heen. AHA24x7, 3 september 2015.
         09/2015Savelsbergh, M. (2015). Intro. 1Venlo, 2 september 2015, p. 1.
         09/2015Kuijpers, J. (2015). Studeren zonder grenzen bij Fontys Venlo. Navenant, september 2015, p. 130-131.
         07/2015Savelsbergh, M. (2015). Fontys legt focus op euregio. 1Venlo, 29 juli 2015, p. 19.
         07/2015Pijnenburg, V. (2015). Het verkeerslicht staat op rood aan de grens (blog). AHA24x7, 15 juli 2015.
         07/2015AHA24x7 (2015). Fontys International Campus Venlo wird Fairtrade Universität. AHA24x7, 10 juli 2015.
         07/2015Savelsbergh, M. (2015). Euregionaal speeddaten op warmste dag ooit gemeten. AHA24x7, 8 juli 2015.
         06/2015Savelsbergh, M. (2015). Euregionale busquiztour Fontys. Gezien.nl, 25 juni 2015.
         05/2015RP-Online (2015). Auszeichnung für grenznahe Hochschule - Fontys International Campus in Venlo wird als „Fairtrade University“ ausgezeichnet. RP-Online.de, 27 mei 2015.
         05/2015Der westen (2015). Fontys International Campus Venlo wird als „Fairtrade University“ ausgezeichnet. Derwesten.de, 27 mei 2015.
         05/2015Savelsbergh, M. (2015). Fontys Venlo eerste Fairtrade Hogeschool van Nederland. De Trompetter/E3 Journaal, 27 mei 2015, p. 11.
         05/2015Savelsbergh, M. (2015). Fontys Venlo Fairtrade Hogeschool. Gezien.nl, 21 mei 2015.
         04/2015Pijnenburg, V. (2015). Interview Dag van de Duitse Taal. L1 Radio, 23 april 2015.
         04/2015Savelsbergh, M. (2015). Betere kennis Duits nodig. De Trompetter/E3 Journaal, 15 april 2015, p. 11.
         04/2015Pijnenburg, V. (2015). Nedinscoplein, deelname talkshow. Omroep Venlo, 10 april 2015.
         04/2015Savelsbergh, M. (2015). Euregionaal Food evenement Fontys. De Trompetter/E3 Journaal, 8 april 2015, p. 7.
         03/2015Fontys (2015). Fontys krijgt eigen Career Center. INFOntys, maart 2015, p 44-45.
         03/2015Fontys (2015). Fontys Crossing Borders. INFOntys, maart 2015, p 5-7.
         01/2015ViFa Benelux-Blog (2015). Vortrag [Münster, 13.01.2015]: Mariska van der Giessen – Die deutsch-niederländische grenzüberschreitende Zusammenarbeit. ViFa Benelux-Blog, 6 januari 2015.
         2015AHA24x7 (2015). Fontys International Business School. AHA24x7, 2015.
         2015BC Maas Rhein (2015). Lectoraat Euregionalisering. Business Club Maas Rhein, 2015.
         2015Connect Limburg (2015). Fontys International Campus Venlo. Connect Limburg, 2015.
         03/2014Giessen, van der, M. (2014) Brusselse bureaucratie bij grensoverschrijdende samenwerking? Boter op het hoofd van de lidstaten! In: Nummer 1-magazine, Dagblad de Limburger
         03/2014Giessen, van der M. (2014) Vertrouw elkaar. De Gelderlander, 5 maart 2014, p. 24.
         02/2014Giessen, van der M. (2014), Interview Promoties en Oraties. VOX, februari 2014, p. 39.

         Contact

         Dhr. V.R. (Vincent) Pijnenburg

         Lector Cross-border Business Development