Automotive Centre of Expertise (ACE)

ACE (Automotive Centre of Expertise) is het kenniscentrum voor toegepast Automotive onderzoek en onderwijs waarin de Automotive instituten van de Hogeschool Rotterdam, Fontys Hogescholen, de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) en het bedrijfsleven samenwerken.

ACE staat voor synergie op het gebied van kwaliteit van onderwijs, praktijkgericht onderzoek, structurele samenwerking met het bedrijfsleven, integratie van bedrijfsopdrachten in regulier onderwijs, instroombevordering, expertise- en talentbevordering, en talentenscouting.

ACE heeft twee websites om haar klanten optimaal te kunnen bedienen.
www.acemobility.nl richt zich op het bedrijfsleven, alumni en zittende studenten en wordt o.a. informatie verstrekt over workshops en masterclasses.

www.automotivehbo.nl richt zich op leerlingen die zich orienteren op een automotive studie en zij vinden hier informatie over open dagen, automotive tours, projectvoorbeelden, etc. De informatie is per doelgroep ingericht (mbo, havo, vwo, ouders en decanen) om zo gericht mogelijk informatie te kunnen verstrekken.
Sfeerafbeelding Fontys

Automotive tour - een gewilde manier om, door het op een dag bezoeken van vier toonaangevende bedrijven in de automotive industrie, een gefundeerde keuze voor de opleiding te kunnen maken. De tour zorgt voor een grote reductie in uitval tijdens de propedeuse.