De vier pijlers

Pijlers in praktijkgericht onderzoek

Het onderzoek is gebaseerd op de volgende vier pijlers::

• Equipment
• Ruimten
• Kennis
• Mensen / capaciteit

Deze pijlers kunnen zowel beschikbaar zijn binnen het onderwijs als binnen het bedrijfsleven: als labruimte kan bijvoorbeeld een lab van het Centre of Expertise en/of een lab van het betrokken bedrijf worden ingezet. De pijlers worden ingezet om zo effectief mogelijk de onderzoeksdoelen te bereiken.