Open Learning and Innovation Labs

Levenslang leren in de hightech

Nederland wil haar leidende positie in de technologiesector behouden. Dat vereist mobiliteit en flexibiliteit van professionals en het up to date houden van menselijk kapitaal. Daarom zijn Fontys en toonaangevende hightechbedrijven uit Zuid-Nederland gestart met Open Learning and Innovation Labs. Daarbinnen ontwikkelen we online open access onderwijsmateriaal en organiseren we (offline) labsessies, om het geleerde in de praktijk te brengen. De inhoud sluit aan bij de behoeften van bedrijven en medewerkers in de topsectoren High Tech Systems and Materials (HTSM) en Agrofood.

Dit initiatief verbindt studenten, onderzoekers en het bedrijfsleven om oplossingen te bedenken en/of te realiseren voor vraagstukken die in de bedrijfspraktijk relevant zijn.

Er worden hoogwaardige, aan de bedrijfspraktijk ontleende onderwijsmaterialen ontwikkeld die professionals zelfstandig en op een zelfgekozen moment kunnen bestuderen. Het  bestuderen van het online zelfstudiemateriaal gebeurt ter voorbereiding op het lab-werk, waarbij gepersonaliseerde leerarrangementen mogelijk zijn.

De leertrajecten richten zich op de volgende themagebieden:
- Adaptive robotics
- Additive manufacturing / 3D-printing
- Agro-mechatronics.

Samenwerking
De 'Open Learning and Innovation Labs' (OLL) worden ontwikkeld door het Fontys Centre of Expertise HTSM samen met (mkb-)bedrijven uit de regio, die toonaangevend zijn op de drie bovengenoemde themagebieden:

- Smart Robotics
- Heemskerk Innovative Technology
- KMWE Precisie Eindhoven
- Additive Industries
- Boomkwekerij Fleuren
- Blue Engineering
- AAE
- Shapeways
- The Art of Robotics

Doe mee!
Medio 2017 staan de eerste leermodules online en start de eerste pilot. We nodigen belangstellenden van harte uit om daaraan deel te nemen! Meer weten, op de hoogte blijven en/of meedoen aan de pilot:
E coehtsm@fontys.nl
T 08850 74433

Doel en resultaat
Doelstelling van het projetct OLL is het ontwikkelen en inrichten van excellent (open access) onderwijsmateriaal dat aansluit bij de behoeften van bedrijven en medewerkers in de topsectoren HTSM en Agrofood in de regio Zuid-Nederland. We realiseren dit via het opzetten van een leeromgeving (de zogenoemde open learning and innovation labs) met open access online lesmateriaal, gekoppeld aan flexibele (offline) leertrajecten die modulair worden aangeboden binnen drie aantrekkelijke praktijklaboratoria van Fontys Centre of Expertise HTSM.

Bijdragen uit provincie en Europa
Open Learning and Innovation Labs van Fontys Centre of Expertise High Tech Systems and Materials worden mede mogelijk wordt gemaakt door bijdragen van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling en de provincie Noord-Brabant, in het kader van innovatieprogramma OPZuid.


De Open Learning en Innovation Labs worden mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van: