Over Business Entrepreneurship

Business Entrepreneurship bij Fontys

Het lectoraat Business Entrepreneurship maakt deel uit van de Fontys Hogeschool Bedrijfsmanagement, Educatie en Techniek. Deze hogeschool verzorgt onder andere een aantal opleidingen op het gebied van Technische Bedrijfskunde en Bedrijfsmanagement in het Midden- en Kleinbedrijf. Het lectoraat geeft richting en inhoud aan toegepast onderzoek naar bedrijfskundige vraagstukken en dient daarmee als voedingsbodem voor thematische en methodologische onderwijsvernieuwing binnen deze opleidingen. Daarnaast heeft het lectoraat als doel om een bijdrage te leveren aan de bedrijfskundige beroepspraktijk in en buiten de regio. Ook dienen de onderzoeksresultaten een bijdrage te leveren aan de verdere (academische) kennisontwikkeling en methodieken.