Visie en missie

Visie Centre of Expertise HTSM

Het Centre of Expertise HTSM ziet praktijkgericht onderzoek als de vorm van onderwijs van de toekomst voor het vakgebied van high tech productietechniek en materialen. Dit onderzoek vindt plaats door specialisten uit onderwijs en bedrijfsleven aan elkaar te koppelen en samen multidisciplinaire vraagstukken op te laten lossen. Ook studenten hebben een prominente plek in dit praktijkgerichte onderzoek.

Missie Centre of Expertise HTSM

Het Centre of Expertise HTSM wordt in de Brainport Regio gezien als het centrum dat inspeelt op trends, innovatieve oplossingen helpt bedenken en optreedt als de smeerolie tussen kenniswerkers, om vernieuwingen te stimuleren en aan te jagen. Kenniswerkers zijn werkzaam binnen onderwijsinstellingen (mbo tot en met wo) en bedrijfsleven. Er wordt nadrukkelijk gestuurd op het maken van crossovers en stimuleren van ondernemerschap.