Over Business Entrepreneurship

Business Entrepreneurship bij Fontys

Het lectoraat Business Entrepreneurship geeft richting en inhoud aan toegepast onderzoek naar bedrijfskundige vraagstukken. Doelen van dit onderzoek: thematische en methodologische onderwijsvernieuwing binnen de opleidingen, een bijdrage leveren aan de bedrijfskundige beroepspraktijk en (academische) kennisontwikkeling en methodieken.