Over Health Innovations and Technology

Health Innovations and Technology

Onderzoek doen op het snijvlak van gezondheidszorg en technologie. Dát is wat de medewerkers van het Fontys lectoraat Health Innovations & Technology (HIT) drijft. Hun doel: Het opleiden van zorgprofessionals die voorbereid zijn op een toekomst waarin mensen langer (sneller en beter) thuis zijn.