Fontys Expertisecentrum voor Circulaire Transitie

Het Fontys Expertisecentrum Circulaire Transitie (FECT) heeft de ambitie om het kenniscentrum voor de circulaire economie en energietransitie voor het MKB in Zuid-Nederland te zijn. We voeren praktijkgericht onderzoek uit naar de overgang van een lineaire naar een circulaire economie en de energietransitie. Dit doen we niet alleen. Wij werken samen met (regionale) bedrijven, maatschappelijke organisaties, overheden en consumenten. Ons doel is door samen te werken, kennis te delen en toe te passen, nieuwe samenwerkingsverbanden te creëren waarbinnen circulariteit kan opbloeien.