Inspirerend onderwijs

Onze maatschappij verandert in snel tempo. Dat geldt ook voor nieuwe technologieën, die worden ontwikkeld als antwoord op de circulaire transitie. Deze veranderingen vragen om een ander soort onderwijs. Onderwijs waarin actuele kennis snel landt en waarin studenten actief hun nieuwe kennis verwerven en toepassen op actuele vraagstukken, kijkend over de grenzen van hun eigen discipline heen. Als kennisinstelling leveren we met onze lerende professionals een belangrijke bijdrage aan innovatie van de beroepspraktijken.   

Sfeerafbeelding Fontys

Inspiratiecentrum

Naast expertisecentrum wil het FECT een inspiratiecentrum zijn voor alle studenten die iets willen met circulaire transitie. Een plek waar studenten van alle opleidingen terecht kunnen voor expertise, stage, praktijkopdrachten en het opdoen van ideeën en inspiratie.

Sfeerafbeelding Fontys

Minor Circulaire Economie

Studenten van de Minor Circulaire Economie verrichten nu al praktijkgericht onderzoek voor diverse opdrachtgevers. Voor meer informatie klik op de link: Fontys Minor Circulaire Economie.

Sfeerafbeelding Fontys

MOOC

Samen met vijf andere hogescholen (Saxion, Windesheim, Hanze Hogescholen, VHL en Rotterdam Business School) ontwikkelt Fontys momenteel een nieuwe MOOC over de organisatie van de circulaire economie. Een MOOC (Massive Open Online Course) is een cursus waarvan het cursusmateriaal wordt verspreid over het web en de deelnemers niet aan een locatie gebonden zijn.

Sfeerafbeelding Fontys

Hybride werkplaatsen

Vanuit het FECT willen we één vaste en meerdere mobiele hybride werkplaatsen opzetten, waarin onderzoekers, studenten, bedrijven en externe organisaties samenwerken aan praktijkgericht onderzoek. Hybride werkplaatsen zijn gericht op multidisciplinair onderzoek door studenten, bedrijven en docenten. Deze nieuwe vorm van werken kan ook onderdeel uitmaken van een breder extern onderzoek samen met andere hogescholen, universiteiten, mbo en ondernemingen. De leeromgevingen worden zodanig ontwikkeld dat de opgedane kennis qua organisatie, toetsing en inhoud overdraagbaar en toepasbaar is voor andere opleidingen.