Onderzoek en projecten

Vanuit expertise op het gebied van techniek, economie, maatschappelijk draagvlak en gedrag, focust het FECT zich op drie onderzoekslijnen:

Energietransitie

Hoe zorgen we voor betaalbare vormen van energieopslag, integratie van de circulaire transitie en energietransitie? 

Circulaire Business Modellen

Hoe implementeer je businessmodellen die het circulaire denken en de energietransitie ondersteunen? Wat is de (verborgen) impact van producten en hoe maak je meervoudige waarde meetbaar?

Transitie als sociale innovatie

Wat is de sociaal-maatschappelijke impact van de energietransitie en circulaire economie? Hoe hangt deze samen met andere maatschappelijke veranderingen en hoe zorg je voor draagvlak?

Voorbeelden van projecten:

MKB project circulair ondernemen

Het Lectoraat De Ondernemende Regio helpt in een kennistraject vijftien MKB-bedrijven om de theoretische kennis die er is op het gebied van circulair ondernemen om te zetten naar de praktijk van de MKB-ondernemer. In het project wordt de verbinding gezocht tussen de technische-, business-, en marketingkant van de (circulaire) onderneming.

Sfeerafbeelding Fontys

Circulaire businessmodellen

FECT werkt, samen met partners, mee aan een nieuwe publicatie over circulaire businessmodellen van prof. dr. J. (Jan) Jonker en dr. ir. N.R. (Niels) Faber. Naar verwachting verschijnt medio mei 2020 deze publicatie.

Sfeerafbeelding Fontys