KennisDC Logistiek

Sfeerafbeelding Fontys
Regionale partners Regionale partners

Zes HBO-instellingen (Fontys, HvA, HR, NHTV, HAN, Windesheim) en evofenedex en TLN bundelen hun krachten in het KennisDC Logistiek. Naast deze acht partners nemen op regionaal niveau tevens deel aan dit initiatief – op heel uiteenlopende wijzen, op projectbasis of meer structureel – een reeks aan partners uit de werelden van (regionale) overheden, bedrijfsleven en kennisinstituten; daarnaast ook nog regionale brancheorganisaties, regionale ontwikkelingsmaatschappijen en economische samenwerkings- en stimuleringsverbanden.

De KennisDC's vormen een landelijk dekkend netwerk van logistieke Kennis Distributie Centra met een slimme onderlinge samenhang en samenwerking en op basis van complementaire focus en specialisaties (1+1=3).

Bij ieder KennisDC ligt de focus op speerpunten die inspelen op vragen en behoeften vanuit de markt en regio. In het geval van het KennisDC Limburg zijn dat Trade Compliance & Customs Management, E-Commerce/E-fulfilment en Supply Chain Redesign (Synchromodaliteit, 3D printing, Big Data en Supply Chain Finance). Omdat dit grotendeels aansluit op de doelstellingen van ons Lectoraat werken we intensief samen.

Activiteiten KennisDC en lectoraat Fontys Hogescholen
-Uitdagende stage- en afstudeeropdrachten bij grote bedrijven
-Minor E-preneurship en Minor Customs Management. Onderscheidende minoren met gastcolleges en bedrijfsprojecten.
-University 2 Business: Studenten van verschillende opleidingen en instituten brainstormen bij een bedrijf
- Communities of Practices

Meer informatie over onze thema's vindt u via www.kennisdclogistiek.nl

Wilt u contact opnemen met ons dan kunt u mailen naar limburg@kennisdclogistiek.nl of bellen naar 08850-70690

Sfeerafbeelding Fontys Sfeerafbeelding Fontys Sfeerafbeelding Fontys