Uniek Sporten Brabant (USB)

Wat houdt het project in?

In dit project draait het om de versterking van Uniek Sporten Brabant (USB), een online platform voor vraag en aanbod voor sport voor beperkten. Onderzocht worden bekendheid en interactie van het USB-platform, kansen en drempels van potentiële aanbieders, financieringsmogelijkheden en best practices met als doel om scenario’s te krijgen die verduidelijken hoe technologie ingezet kan worden bij te dragen aan preventie/verbetering van gezondheid, door sportdeelname van mensen met een beperking. Daarnaast wordt er een aanzet voor onderzoeksinstrument ontwikkeld met betrekking tot Community of Practice, waarbij gekeken wordt naar de professionalisering via CoP-werken van docenten en werkveldpartners in dit project.

Wat maakt het project uniek?

Naast een studie naar uitbreiding beweegpotentieel voor sport voor beperkten wordt ook gekeken naar versterking van het businessmodel van USB. Verder wordt een eerste oriënterende studie gedaan naar aspect van professionalisering van docenten en professionals in het werken in een CoP .

Eerste onderzoeksresultaten

Op 25 juni 2020 werden de eerste onderzoeksresultaten gepresenteerd aan Uniek Sporten Brabant.

Sfeerafbeelding Fontys
Lees meer

In de media

Sfeerafbeelding Fontys
Lees artikel >

Ga naar

Vraag het mij

Meer weten, publicatie opvragen of andere vraag? Benader mij!

Sfeerafbeelding Fontys


Nanny Kuijsters, projectleider,
Fontys Economische Hogeschool Tilburg

n.kuijsters@fontys.nl

Jeroen Hairwassers, docent/onderzoeker Fontys Economische Hogeschool Tilburg

j.hairwassers@fontys.nl