Health

Technologie biedt, in combinatie met ondernemerschap en creativiteit, mogelijkheden bij te dragen aan gezondheid en de totstandkoming van een werkelijke transitie in de gezondheidszorgzorg. Kernbegrippen hierbij zijn autonomie, eigen regie, preventie en persoonsgerichtheid, maar ook integraal samenwerken met diverse disciplines.
In het licht van bovenstaande is binnen het thema Health gekozen voor een onderzoeksprogramma dat wordt gekenmerkt door een multi-stakeholder aanpak, en waarin de drie elementen van TEC vertegenwoordigd zijn. De uitgangspunten (het kader) voor dit onderzoeksprogramma zijn:

1) De benadering van gezondheid en gezondheidszorg is er een vanuit de principes van preventie en positieve gezondheid (inclusief jeugdzorg), waarbij de nadruk ligt op het houden van eigen regie.

2) Er is altijd sprake van de combinatie van technologische en sociale (inclusief proces-) innovatie;

3) Innovaties zijn systemisch van aard;

4) Er is altijd sprake van een multi-stakeholder aanpak;

5) Onderzoek en kennisontwikkeling vindt plaats met en in de praktijk in authentieke situaties;

6) Innovatie vindt op open wijze plaats (open kennisdeling, open access);

7) Vertrouwen (versus controle) als uitgangspunt tussen stakeholders.

 

Direct toepasbaar in praktijk

Regionale verankering, snelle schakeling en korte lijnen. Daar gaat het om. Open Innovatie is het uitgangspunt, kennisdeling en kennisuitwisseling tussen werkveld en kennisinstelling zijn belangrijk. De kennis die we opdoen, is direct toepasbaar in de praktijk, dat is voor de bedrijven waarmee wij samenwerken van grote toegevoegde waarde.

Sfeerafbeelding Fontys