Health

Technologische ontwikkelingen als inspiratiebron

Binnen het kennisgebied Health werken onze partners samen met studenten, docenten en onderzoekers aan opdrachten die bijdragen aan de gezondheid van de mens. Onderwijs en onderzoek zijn hierbij nauw verweven met elkaar. In multidisciplinaire projecten werken de verschillende hogescholen van Fontys samen. in wisselende samenstelling aan concrete vraagstukken. Op het gebied van gezondheidszorg en vitaliteit, maar ook bijvoorbeeld op het gebied van duurzame energie. Nieuwe technologische ontwikkelingen zijn hierbij een inspiratiebron.

Direct toepasbaar in praktijk

Regionale verankering, snelle schakeling en korte lijnen. Daar gaat het om. Open Innovatie is het uitgangspunt, kennisdeling en kennisuitwisseling tussen werkveld en kennisinstelling zijn belangrijk. De kennis die we opdoen, is direct toepasbaar in de praktijk, dat is voor de bedrijven waarmee wij samenwerken van grote toegevoegde waarde.

Sfeerafbeelding Fontys