Achtergrond thema Health

De (dubbele) vergrijzing brengt grote uitdagingen met zich mee voor de gezondheid en de zorg voor de gezondheid, vooral de gezondheid van het toenemende aantal ouderen en mensen met een chronische aandoening (WHO, 2013). In Brabant is sprake van een relatief sterke toename van de vergrijzing, vooral in landelijke gebieden en in de hoogste leeftijdsgroepen (boven de 75 jaar). Daarnaast is er nu al een groot personeelstekort in de zorg (Oosterom & Visser, 2017). Daarom wordt binnen de topsector Life Sciences & Health “de kwaliteit van leven te vergroten en te zorgen voor toegankelijke, betaalbare zorg in het licht van deze vergrijzing” als grootste uitdaging geformuleerd (Rijksoverheid, 2016).

Technologie biedt, in combinatie met ondernemerschap en creativiteit, mogelijkheden bij te dragen aan de totstandkoming van een werkelijke transitie in de zorg voor gezondheid, waarbij autonomie, eigen regie, preventie, persoonsgerichtheid én integraal samenwerken met diverse disciplines de kernbegrippen vormen. Transitie van zorg kan ook inhouden dat er sprake is van ontschotting tussen 1e en 2e lijn, ziekenhuis- of verpleeghuiszorg thuis en transitie van de rollen van zorgprofessionals. Gezien de huidige financiering en verzuiling binnen zorg- en welzijn, is het bereiken van deze situatie een uitdaging. Binnen het thema Health kenmerkt het onderzoeksprogramma zich daarom ook door:

  • De benadering van gezondheid en gezondheidszorg vanuit de principes van preventie en positieve gezondheid, (Huber et al., 2011; Huber et al., 2016)
  • De combinatie van technologische en sociale (inclusief proces-)innovatie
  • Een multi-stakeholder aanpak
  • Onderzoek en kennisontwikkeling mèt en in de praktijk
  • Open kennisdeling (open access)
  • Vertrouwen (in plaats van controle) als uitgangspunt

Welke expertise is er?

  • Needs assessment, human-centered design, participatory design (voor producten en diensten) en daaraan gerelateerd: multidisciplinaire (quadruple helix) aanpak
  • Specifieke technologische expertise zoals gebruik van big data (via wearables e.a. monitoringstechnieken), block chain, robotica, 3D printing, Virtual Reality en Augmented Reality, data driven design
  • Acceptatie, implementatie en evaluatie van bestaande technologische producten
  • Personalisering van producten en diensten