Big Data voor Inzicht in Eenzaamheid (BIED)

Wat houdt het project in?

30 tot 40% van alle Nederlanders voelt zich eenzaam. Eenzaamheid is een belangrijke voorspeller van negatieve uitkomsten op het gebied van gezondheid en participatie. Er is beperkt zicht op het verloop en de ontwikkeling van eenzaamheid. Grootschalige bevolkingsonderzoeken hiernaar vinden maar eens in de zoveel jaar plaats. De bereidheid om daaraan mee te doen neemt bovendien af.

Om meer grip te krijgen op het verschijnsel eenzaamheid is het van belang longitudinale en frequente (continue) data over eenzaamheid op te halen. Big Data zouden hier een rol in kunnen spelen. Niet alleen zorgprofessionals hebben veel data, maar tegenwoordig bijna iedereen (al dan niet ongemerkt): via wearables, sensoren, foto’s, socialmediaberichten enz. Eventuele patronen in data vergroten onze kennis over eenzaamheid en op termijn onze handelingsmogelijkheden om eenzaamheid te signaleren, voorkomen en aan te pakken om maatschappelijke kosten te beter te kunnen beheersen.

Wat maakt het project uniek?

Er is weinig bekend over het gebruik van Big Data in relatie tot eenzaamheid. Het doel van dit onderzoeksproject is dan ook om te onderzoeken in hoeverre eenzaamheid onder jongeren meetbaar is met Big Data.

In de media

Sfeerafbeelding Fontys
Lees artikel >
Sfeerafbeelding Fontys

De vergeten student

In Nederland zorgen elke dag ruim drie miljoen mensen voor een naaste; zij zijn mantelzorger. Niet alleen volwassenen bieden deze zorg, maar ook jongeren. Één op de vier jongeren (tot 24 jaar) wordt gezien als mantelzorger van lichamelijk of geestelijk zieke naasten. De combinatie van mantelzorg met een studie, bijbaantje, en vrijetijdsbesteding, kan zwaar zijn en soms leiden tot verminderd psychisch welbevinden. Fontys is aangesloten bij het Actieplan Studentenwelzijn. Één van de vijf pijlers hiervan is preventie van uitval door vroegsignalering.

Project De vergeten student

Ga naar

  • Partners
  • Publicaties
  • Resultaten

Vraag het mij

Meer weten, publicatie opvragen of andere vraag? Benader mij!

Sfeerafbeelding Fontys

Anne-mie Sponselee, docent en onderzoeker bij Fontys Hogeschool Mens en Gezondheid (FHMG), minor HealthTEC en lid van FHMG Expertgroep Technologie

a.sponselee@fontys.nl