lectoraat Designing the Future (i.o.)

Sfeerafbeelding Fontys

Lectoraat in oprichting Designing the Future

Dit nieuwe lectoraat in oprichting heeft als doel om door middel van design- en toekomstmethoden oplossingen te creëren voor grote thema’s van onze tijd. Dit door praktijkgericht onderzoek te organiseren rond maatschappelijke thema’s en door methodisch te innoveren door toekomstonderzoek, design thinking en speculatief design met elkaar te verbinden. Zodoende wil het lectoraat bijdragen aan de competenties innovatief handelen en creatief denken van zowel docenten als studenten.

In het nieuwe lectoraat wordt het accent gelegd op ‘designing’ in brede zin. Met nadruk het werkwoord omdat er bij Fontys ACI (Academy for Creative Industries) creatieve denkers worden opgeleid die vernieuwende concepten ontwikkelen. Het accent van de opleidingen van Fontys ACI ligt op de blik vooruit met een pragmatische uitvoering. De opleidingen hebben  gemeen dat ze zoeken naar manieren om op een nieuwe wijze te ‘designen’. Het woord design heeft de associatie met maken, maar het is in deze context meer dan dat: het gaat om verbeelden en creatief durven denken. Daarin wordt de combinatie gemaakt van toekomstonderzoek, design thinking en speculatief design. Deze verbinding is nog niet eerder zo nadrukkelijk gemaakt en binnen het lectoraat is ruimte om te experimenteren met de mogelijkheden en reikwijdte van de combinatie van de drie methoden.

Contact?

Monica Veeger: m.veeger@fontys.nl