Biologische regelsystemen: Aquaponics

Aquaponics vormt een symbiotische methode om voedsel verbouwen waarbij conventionele aquacultuur (kweken waterdieren (vissen, etc.) gecombineerd wordt met hydrocultuur (kweken planten in water). Dit maakt duurzaam produceren van eiwit en groenten mogelijk. Optimalisatie van productie is lastig omdat van veel componenten het effect op kwaliteit en hoeveelheid eindproduct onbekend is.

Projectresultaten

In aquaponics systemen is er een samenhang tussen het groeitempo en kwaliteit van de groente; welke in kaart wordt gebracht zodat deze als instelparameter voor het regelsysteem kan dienen.

De directe vraagstelling kwam vanuit Duurzame Kost:

  • Of de daar gekweekte groente aantoonbaar anders/beter is dan anders gekweekte groente
  • Of en hoe, gegeven een gewenst groeitempo/kwaliteit voor de groente, het systeem voorspelbaar te regelen is.
Projectteam

Urs Wyder, Ernst de Reeder,
Duurzame Kost: Jos Hakkenes
HAN/WUR: dr. O. Haenen

Looptijd

Februari 2020 t/m december 2020

Lectoraat Applied Natural Sciences

Jan Bernards

08850 74280
j.bernards@fontys.nl

Projectleiding

Urs Wyder

08850 84539
u.wyder@fontys.nl

Partners

Wageningen University & Research, Hogeschool Arnhem en Nijmegen
Duurzame Kost