Gamesc IoT 2

Games Internet of Things - Geen Ammoniak en stof in de cloud met behulp van internet of Things

Dit onderzoek is een vervolg op HTSM-onderzoeksproject najaar 2019:

Gamesc IoT

Ontwikkelen van een sensornetwerk voor het bepalen van de effectiviteit van een luchtwasser voor varkensstallen.

Projectresulaten

Meetopstelling voor het bepalen van de effectiviteit van een luchtwasser voor het reduceren van ammoniak en fijnstof in een varkenshouderij. lnzicht in het opzetten van loT-meetopstellingen met veel, diverse sensoren, en de verspreidinq van deze data naar diverse stakeholders

Projectteam

Fontys: Joeri van Belle, Corné van Dijk, Teade Punter, Jelle Adema
Romico Holding: M. Tilmans
Van Mierlo Ingenieursbureau: Marc van Mierlo
Studenten: Pedro Santos Marquez, Niek Nieuwenhuizen, Freek van Dijk, Stefan Hobeijn, Gijs Nat, Glenn Hoeks, Merlijn Vermeer

Looptijd

Februari 2020 t/m december 2020

Lectoraat High Tech Embedded Software

Teade Punter

08850 75859
teade.punter@fontys.nl

Projectleiding

Teade Punter

08850 75859
teade.punter@fontys.nl

Partners

Romico Holding
Van Mierlo Ingenieursbureau B.V.