Kennisdelen

Kennisdelen

Leven Lang Leren door kennisdelen

Een belangrijke ambitie van het Centre of Expertise HTSM is om het leven lang ontwikkelen van professionals te stimuleren via kennisdeling.
Onder kennisdeling verstaan we: kennis en ervaringen uit praktijkgericht onderzoek en hoger beroepsonderwijs delen met de beroepspraktijk.

Waarom?

Fontys bezit een schat aan hightech kennis en kunde & Fontys is op de hoogte van de hightech trends.
Het delen daarvan met de beroepspraktijk levert meerwaarde op voor alle betrokken partijen.

Hoe?

Hightech trends, kennis en kunde, aanwezig binnen de Fontysorganisatie, toegankelijk maken voor de beroepspraktijk.

Wat?

Samen met lectoraten en onderzoeksgroepen werken we op twee manieren aan kennisdeling:

1. Hightech inspiratiesessies
Het delen van hightech-trends en resultaten uit praktijkgericht onderzoek en hoger beroepsonderwijs, met als doel:

  • Hightech werkveld informeren en inspireren over state of the art trends en de laatste ontwikkelingen.
  • Enthousiasmeren en kansen creëren voor publiek-private samenwerkingen, in de vorm van praktijkgericht onderzoek.
  • Netwerkvorming van bedrijven, organisaties en onderwijs. Deze partijen duurzaam met elkaar in verbinding brengen.

2. Lesprogramma’s voor technische professionals
Het vergroten van htsm-kennis en -kunde van technische professionals, toegepast op hun eigen vakgebied, met als doel:

  • Professionals up te date houden met actuele kennis en kunde uit hun vakgebied, die direct toepasbaar is in de dagelijkse praktijk.
  • Draagvlak creëren voor samenwerking, bijvoorbeeld in de vorm van praktijkgericht onderzoek.
  • Netwerkvorming van bedrijven, organisaties en onderwijs. Deze partijen duurzaam met elkaar in verbinding brengen.

We ontwikkelen graag samen een inspiratiesessie of lesprogramma, voor uw medewerkers, management of leden. Interesse of meer weten?

Podcast

Wat is de impact van technologie op ons leven? Zijn de computers over een aantal jaar de baas over ons? Enkele van de vragen die Fontyslectoren Eveline Wouters en Mark de Graaf in deze podcast behandelen.