Future Powertrain

Wegens het niet accepteren van de cookies is de youtube video niet zichtbaar.

Lectoraat Future Powertrain

Lector Rik Baert

08850 84016
r.baert@fontys.nl
Automotive Campus 30, Helmond

Het lectoraat Future Powertrain heeft de ambitie uit te groeien tot een belangrijke partner en initiator/katalysator bij/voor het MKB. Het lectoraat wil daarbij niet alleen helpen bij de oplossing van actuele problemen bij bedrijven maar zal zich daarnaast richten op projecten die in de voorontwikkelings-fase liggen van nieuwe producten en diensten. Het lectoraat werkt daarbij samen met andere onderzoeksgroepen, zoals ACE ( Automotive Center of Expertise) en met andere kennisinstituten (universiteiten, TNO). Naast de bouw van eigen onderzoeksopstellingen zal een groot deel van het onderzoek worden uitgevoerd op de weg met demonstratievoertuigen.

Met de resultaten van de metingen aan opstellingen en/of voertuigen worden ook rekenmodellen gebouwd en gevalideerd. Die rekenmodellen laten dan toe om het gedrag van die voertuigen (of onderdelen ervan) te voorspellen wanneer de inzet anders wordt of bij gewijzigd ontwerp.