Onderzoeksagenda

Met de snelle vooruitgang in slimme sensoren, reken- en draadloze communicatietechnologieën, is er een sterke trend om ons leven te verbeteren met slimmere systemen. Dit wordt gedaan door systemen op een intuïtieve manier aan elkaar te koppelen om ons van omgevingsintelligentie te voorzien. Het Internet of Things (IoT) verbindt elke dag een groter aantal apparaten om ons leven gemakkelijker te maken. Cyber-fysieke systemen (CPS) integreren en coördineren de dynamiek van fysieke systemen met computationele en netwerkvaardigheden om intelligente systemen mogelijk te maken. Enkele voorbeelden van CPS's zijn slimme woningen, slimme steden, zorgrobots en autonome voertuigen. Ook voeren robots voor huishoudelijk of industrieel gebruik activiteiten uit zonder de noodzaak van menselijke interactie, waardoor ze moeiteloos te beheren zijn. CPS's zijn een sleuteltechnologie om flexibelere productie mogelijk te maken en snellere prototypes bij 3D-printing mogelijk te maken. Terwijl CPS's autonoom kunnen werken, draait het bij IoT allemaal om connectiviteit. Met cloud computing kunnen kleine apparaten slimme beslissingen nemen en interactie met de omgeving hebben. In het algemeen richten mensen zich op CPS of IoT en richten ze zich op de interactie tussen de verschillende ingesloten subsystemen die het hele systeem omvatten. Het gebruik van CPS neemt snel toe, wat nieuwe kansen biedt, zowel in onderzoeksmogelijkheden als voor nieuwe producten.

Belangrijkste onderzoeksdoelstellingen:

Sensing

•Signal conditioning

•Data fusion

Processing

•Signal processing: audio, video

•Computing architectures: FPGA, SoC

•Embedded Systems

•Real-time

Actuating

•Human machine interfaces

•Cyber Physical Systems

Interconnectivity

•Wired and wireless: IoT, IIoT

•Communication protocols