Fontys Centre of Expertise HTSM

Als ondernemer in de hightech innoveer je samen met Fontys!

Fontys Centre of Expertise High Tech Systems and Materials (HTSM) verbindt hoger beroepsonderwijs aan het bedrijfsleven. Samen doen we onderzoek en ontwikkelen we innovatieve technologieën, waarvan onderwijs én bedrijfsleven beter worden. Daarnaast bieden we oplossingen voor levenslang leren, ter bevordering van mobiliteit en flexibiliteit van technische professionals.

Sfeerafbeelding Fontys
Sfeerafbeelding Fontys

Contact

Centre of Expertise HTSM

0885074433
coehtsm@fontys.nl
Rachelsmolen 1, Eindhoven
Sfeerafbeelding Fontys

Magazine met informatie en inspiratie van bedrijven die samenwerken met Centre of Expertise HTSM.