HTSM-call for proposal 'Een robot krijgt geen corona'

HighTech in tijden van de coronacrisis: HTSM-projectvoorstel 2020/2021

Door de coronacrisis kampen de Brainportregio en Noord- en Midden-Limburg met zeer uiteenlopende problemen. Variërend van gebrek aan mondkapjes tot machines die niet afgemaakt kunnen worden, omdat een onderdeel vanuit het buitenland niet geleverd kan worden, tot productie die tot stilstand komt, omdat de werknemers te dicht op elkaar staan. Vanuit het Fontys Centre of Expertise High Tech Systems & Materials (HTSM) en TEC for Society willen we samen met bedrijven onderzoeken hoe we een bijdrage kunnen leveren aan het bestrijden van de (economische en maatschappelijke) gevolgen van de coronacrisis.

Centrale vraag: Hoe kan hightech een bijdrage leveren aan herstel en innovatiekracht, tijdens en na de coronacrisis?
Sfeerafbeelding Fontys


Om focus te houden en aan te sluiten bij de regioagenda’s moeten onderzoeksvoorstellen aansluiten op de onderstaande vier thema’s:

MKB: Hoe gaan we duurzame productie en assemblageketens inrichten?
Context: Smart industry / Industrie 4.0.

 • Gebruik van bijvoorbeeld fotonica, 5G en robots bij productiemiddelen.
 • Kortere supply chains, productie in de regio, digitalisering van de productie.
 • Flexibeler omstellen productielijnen, bijvoorbeeld naar snel produceren van extra apparatuur voor de gezondheidszorg.
 • Technologie: materialen, AI, robotica, fotonica.

Health: Hoe gaan we beter meten en elkaar verantwoord informeren?
Context: Gezondheidszorg, Security, Mobiliteit.

 • Explainable AI en machine learning.
 • Systemen om snel te kunnen reageren op calamiteiten.
 • Gebruik van apps en IoT.
 • Technologie: sensoren, IoT, AI, data engineering, cyber security.

Omgeving: Hoe gaan we onze productie en bedrijfsvoering inrichten om aan te sluiten op ‘het nieuwe normaal’?
Context: Energie, Agro-Mechatronica, Mobiliteit, Smart Industry.

 • Nieuwe vormen van vervoer als alternatief voor het ov, stikstof- en PFAS- problematiek versneld terugdringen.
 • Regionaal produceren: 3D-printen van service-onderdelen, apparatuur aansturen op afstand.
 • Technologie: materialen, robotica, fotonica, data engineering.

Bedrijfsmanagement: Hoe organiseren we de supply chain en het werken in een anderhalve meter economie?
Context: Mobiliteit, Robotica, Smart industry.

 • Rol van robots (in een anderhalve meter economie).
 • Crisismanagement in tijden van calamiteiten.
 • Digitalisering van de bedrijfsvoering.
 • Technologie: robotica, bedrijfskunde.


Informatie en procedure projectaanvraag

 1. Looptijd van het project: starten kan direct, maar uiterlijk in september 2020. Einde project: februari 2022.
 2. Budget per onderzoeksproject: maximaal € 60k (minimaal € 20k in 2020).
 3. Het creëren van een projectaanvraag verloopt in een vier stappen:
 • Stap 1: Volg drie online informatiesessies, verzorgd door het Centre of Expertise HTSM. Je vindt de presentaties van deze webinars onderaan deze pagina. Onderwerpen:

  1. Toelichting op de procedure van Fontys HTSM-call 'Een robot krijgt geen corona'. (De informatie vind je op deze webpagina.)
  2. Welke onderzoeksthema’s zijn geschikt? Hoe formuleer ik een research-vraag die wordt geaccepteerd door de commissie?
  3. Kort en krachtig formuleren van een projectaanvraag.
 • Stap 2: Laat zo spoedig mogelijk weten dat je interesse hebt in deelname (of al bezig bent met het schrijven van een aanvraag). Stuur deze 'vooraanmelding' als een korte e-mail aan coehtsm@fontys.nl.
 • Stap 3: Met de vooraanmelders wordt zo snel mogelijk contact worden opgenomen om de aanvraag samen uit te werken. Er is hulp beschikbaar van een externe deskundige met ervaring bij het schrijven van onderzoeksaanvragen.
 • Stap 4: Indienen van de aanvraag. Deadline 31 mei 2020.

4. Uiterlijk 8 juni worden de betrokken projectleiders geïnformeerd over de honoering van de aanvraag.

Aanvullende informatie

 1. Een aanvraag kan worden ingediend door meerdere lectoraten/onderzoekslijnen. Voor iedere aanvraag is 1 lectoraat/onderzoekslijn penvoerder. Een lectoraat/onderzoekslijn kan participeren in meerdere aanvragen.
 2. Belangrijke criteria:
  a.     De aanvraag moet zijn gerelateerd aan de centrale vraag: “Hoe kan met praktijkgericht onderzoek gebaseerd op hightech een bijdrage worden geleverd aan het herstel tijdens en na COVID-19?”
  b.     Er wordt onderzoek gedaan naar (innovatieve) technologie: ontwikkeling nieuwe technologie / verbetering of aanpassing van bestaande technologie.
  c.     Minimaal 1 private partners (niet: universiteit, hogeschool, MBO, TNO) is actief betrokken bij het onderzoek en de ontwikkelactiviteiten. Neem eventueel contact op met Mark Herman (accountmanager van het Centre of Expertise HTSM) voor het vinden van geschikte partners.
  d.     Het onderzoek wordt uitgevoerd door docent-onderzoekers + studenten + medewerkers van externe partners (in projectvoorstel aangeven op welke manier de externe partners participeren).
 3. Het gebruik van hightech moet een belangrijk onderdeel zijn van de oplossing voor de research-vraag.
 4. Als het project wordt gebruikt om een (grote) subsidieaanvraag voor te bereiden, dan is dat een pré.
 5. Het budget moet voor het grootste deel worden besteed aan ureninzet van docent-onderzoekers. Docenturen voor stage-/afstudeerbegeleiding vallen niet binnen het project. Maximaal 20% van het budget kan worden besteed aan de aanschaf van apparatuur.
 6. Voor het uurtarief wordt het Fontys intern uurtarief gehanteerd.


Projectuitvoering

 1. De projectleider rapporteert de voortgang tijdens review-sessies:
  a.        September 2020 (kick-off)
  b.        December 2020
  c.        Juni 2021
  d.        December 2021
  e.        Februari 2022 (eindpresentatie)
  De vorm van de reviews wordt bij de kick-off bekendgemaakt.
 2. Het project wordt gepresenteerd door de projectleider + student + externe partner tijdens ASQ 2020 (waarschijnlijk in oktober) + ASQ 2021 + ASQ 2022.
 3. Alle documenten (inclusief rapportages) van het onderzoek worden geüpload naar Fontys-HTSM-portal (hier zijn documenten te vinden van reeds uitgevoerde en lopende projecten).

Indienen projectaanvraag

Alleen volledig ingevulde projectaanvragen worden in behandeling genomen.

Voor vragen over deze projectaanvraag of behoefte aan toelichting: neem contact op met Rink Lycklama à Nijeholt (rink.lycklama@fontys.nl of 06-19269553)

Download hier het (in te vullen) document voor de projectaanvraag:

Aanvraag project HighTech krijgt geen Corona

Mail ingevulde projectaanvragen aan coehtsm@fontys.nl


Kansrijke externe subsidieprogramma's:

HITMaT: https://www.hollandhightech.nl/calls

KIEM-hbo: •http://www.regieorgaan-sia.nl/onderzoeksfinanciering/KIEM-hbo

De inhoudelijke scope van een KIEM voorstel moet passen binnen de KIA’s en de twee agenda’s ‘sleuteltechnologiën’ en ‘maatschappelijk verdienvermogen’ van het Kennis- en Innovatieconvenant (KIC) 2020-2023. In deze samenvating vind je een overzicht van de agenda’s en de daarbij behorende missies.

Download samenvatting