Equipment Business Services Innovation

Voor het vormgeven van het onderzoek is een goede onderzoeksomgeving onontbeerlijk. Het Lectoraat heeft een Service Engineer Lab (SEL). Het Service Engineering Lab is een fysieke ruimte én een digitale omgeving voor studenten, bedrijfsleven en docenten met methoden en gereedschappen om tot diensteninnovatie te komen. Belangrijk element van een lab-faciliteit is dat het in alles innovatief, inclusief en transformatief is. Het gaat om praktijk-georiënteerde experimenteren. Het Lab werkt met methoden en gereedschappen op het gebied van:

·         De klant begrijpen

·         Business strategie

·         Business design

·         Prototypen en testen

Het doel van het Service Engineering Lab is om bedrijven en studenten te faciliteren bij het ontwerpen, verbeteren, testen, implementeren en vermarkten van diensten. Deze diensteninnovatiesessies kunnen onderdeel zijn van het innovatieproces bij één bedrijf of in een ecosysteem van bedrijven. Het lab wordt gebruikt door studenten die aan case-studies van bedrijven werken. Die sessies worden gefaciliteerd door docenten, door leden van het Business Service Innovatie (BSI) lectoraat en door externe specialisten. Het Lab is ook beschikbaar voor bedrijven. Zij kunnen hier service engineering sessies organiseren die worden begeleid door docenten, onderzoekers en studenten van Fontys.