Over Future Powertrain

Future Powertrain bij Fontys

Het lectoraat Future Power Train stelt zich op als partner en initiator/katalysator bij/voor het MKB. Het lectoraat kan niet alleen hulp bieden bij de oplossing van actuele problemen bij bedrijven maar richt zich ook op de voorontwikkelingsfase van nieuwe producten en diensten