Visie en missie Centre of Expertise HTSM

Visie

Het Centre of Expertise HTSM ziet praktijkgericht onderzoek als de vorm van onderwijs van de toekomst. Dit onderzoek vindt plaats door specialisten uit onderwijs en bedrijfsleven aan elkaar te koppelen en samen multidisciplinaire vraagstukken op te laten lossen. Ook studenten hebben een prominente plek in dit onderzoek.

Missie

Het Centre of Expertise HTSM wordt in de Brainport Regio gezien als het centrum dat inspeelt op trends, innovatieve oplossingen helpt bedenken en optreedt als de smeerolie tussen kenniswerkers, om vernieuwingen te stimuleren en aan te jagen. Kenniswerkers zijn werkzaam binnen onderwijsinstellingen (mbo tot en met wo) en bedrijfsleven. Er wordt nadrukkelijk gestuurd op het maken van crossovers en stimuleren van ondernemerschap.

Pijlers in praktijkgericht onderzoek

Het onderzoek is gebaseerd op de volgende vier pijlers:

  • Equipment
  • Ruimten
  • Kennis
  • Mensen / capaciteit

Deze pijlers zijn zowel beschikbaar in het onderwijs als in het bedrijfsleven: als labruimte kan bijvoorbeeld een lab van het Centre of Expertise of een lab van het betrokken bedrijf worden ingezet. De pijlers worden ingezet om zo effectief mogelijk de onderzoeksdoelen te bereiken.

Sfeerafbeelding Fontys