DiMoS

Diabetic Monitor Sock

Orthopedische bedrijven en podotherapeutische praktijken zien vaker dan voorheen diabetische patiënten op het spreekuur, die binnekomen met ernstig voetletsel dat is veroorzaakt door ontstekingen. Met name mensen met die ten gevolge van diabetes een gevoelloosheid (neuropathie) in de voeten ontwikkeld hebben, kunnen deze ontstekingen zelf niet (meer) herkennen. Het gevolg is doorgaans blijvend letsel. Indien de ontsteking in de beginfase kan worden gedetecteerd en gesignaleerd, kan men eerder ingrijpen.

Enkele orthopedische bedrijven benoemen daarom de wens/noodzaak voor een systeem dat de conditie van de voet in de schoen monitort en gevaarlijke situaties real time signaleert, zodat preventief kan worden ingegrepen. Het resultaat daarvan voor de patiënt is minder blijvende schade en minder verlies van levenskwaliteit.

In gesprekken met enkele innovatieve podotherapeutische praktijken en orthopedische bedrijven zijn inmiddels enkele kaders voor zo’n systeem geïdentificeerd:

  1. Gemeten parameters: temperatuur, druk en glucose.
  2. De sensoren geïntegreerd in een (wasbare) sok.
  3. De sok communiceert via RFID met de schoen, waarin de elektronica zit met een bluetooth verbinding met een smartphone.
  4. De app op de smartphone monitort de parameters en signaleert/informeert bij overschrijden van ingestelde waarden in ieder geval de cliënt en mogelijk ook de behandelaar.

(NB het gebruik van in shoe devices en een bluetooth koppeling met een app op een smartphone wordt inmiddels al in een aantal commercieel verkrijgbare sport toepassingen ingezet.)

Het project beoogt de verkenning van de integratie van bestaande technologieën in een monitor/signaleer systeem, in een in de praktijk gebruiksvriendelijk te hanteren device. Dit kan bijvoorbeeld in de vorm van een Diabetic Monitor Sock (meetsok) voorzien van sensoren die bij voorkeur worden gevormd door intelligent textiles. De cliënt kan deze sok als een ‘normale sok’ aan- en uitdoen.

Projectresultaten

In januari 2020 wordt een verkenningsstudie (rapport) opgeleverd met de uitkomsten van het verkenningsonderzoek. Gerapporteerde onderwerpen zijn ten minste:

  1. Een pakket van eisen t.b.v. de Diabetic Monitor Sock.
  2. Een visualisatie van het beoogde device.
  3. Een proof of principle van in de sok geïntegreerde sensoren.
  4. Aanbevelingen voor verdere ontwikkeling.
Projectteam

Opleidingsteam Mens en Techniek, opleidingsteam Podotherapie, team Technologie in de Zorg (Fontys Paramedische Hogeschool en Fontys Hogeschool Engineering).
Fred Holtkamp, Geert Jos van der Maazen, Fons Dehing (Fontys).
Ruben Mulders (Hansen Footcare), Rob Verwaard (Wittepoel), Ellen van der Meer-Nuijten, Miranda van Mol (RondOm Podotherapeuten), Dick Spreeuwers (Yellow Factory), Jan Mink (VTEC).

Looptijd

September 2019 t/m januari 2020.


Voortgang eind november

Er is een fase geweest van vooronderzoek waarin de bestaande technologieën zijn bekeken: wearables (o.a. smart watches). Het is gebleken dat er zeer veel ontwikkelingen zijn geweest. Veel artikelen bestudeerd. Er zijn concept-ideën ontwikkeld hoe je kunt meten onder de voet / in de schoen. En ten aanzien van de te gebruiken meetsystemen is er klankbordoverleg geweest met het bedrijf V-TEC.

Lectoraat Health Innovations and Technology

Rens Brankaert

r.brankaert@fontys.nl

Projectleiding

Fred Holtkamp

08850 75510
f.holtkamp@fontys.nl

Partners

Orthopedische MKB bedrijven Wittepoel (Rotterdam), Hanssen Footcare (Heerlen), Loopvisie (Lelystad), Rondom podotherapie (Eindhoven) en Fontys Paramedische Hogeschool.