Environmental DNA detection

Opmerking: dit project is een vervolg op een TEC for Society HTSM-onderzoek uit voorjaar 2019.

Alle organismen laten sporen van hun aanwezigheid achter. Die sporen bevatten in meer of mindere mate DNA, dat uniek is voor elke plant- of diersoort. Het opsporen en duiden van dit environmental-DNA (eDNA) wordt mondiaal steeds belangrijker voor het behoud van bedreigde soorten en behoud van biodiversiteit. Een voorbeeld van het belang van behoud van biodiversiteit is de verspreiding van kreeftenpest, een dodelijke ziekte bij Europese zoetwaterkreeften, veroorzaakt door de waterschimmel. Het detecteren van sporen van deze waterschimmel in oppervlaktewater is van cruciaal belang voor het behoud van de Europese rivierkreeft.

Vanuit dit perspectief wordt er in een internationaal samenwerkingsverband (Wageningen University & Research, Universität Koblenz-Landau, University of Eastern Finland(Kuopio) en Fontys Hogeschool Eindhoven) onderzoek gedaan naar mogelijkheden voor betrouwbare moleculaire detectie van deze waterschimmel uit grote volumes rivierwater.

Projectresultaten

Wetenschappelijke publicaties (abstracts congres, poster, presentatie e/o artikel) omtrent nieuwe DNA test voor detectie van (sporen van) waterschimmel.

Projectteam

Joost Schoeber (projectleider vanuit TNW, vervanger tijdens verlof Anne Loonen), Maurice Tilmans (WUR, projectleiding vanuit samenwerkingsverband), Juliëtte Schlaghecke (labmanager TNW)
Extern betrokken partners
Wageningen University & Research: Drs. Maurice Tilmans & Dr. Ir. Ivo Roessink Universität Koblenz-Landau, Duitsland: Dr. Kathrin Theissinger & Dr. Anne Schrimpf University of Eastern Finland, Kuopio, Finland: Dr. Jenny Makkonen & Dr. Japo Jussila

Looptijd:

September 2019 t/m januari 2020

Voortgang

Lectoraat Applied Natural Sciences

Jan Bernards

08850 74280
j.bernards@fontys.nl

Projectleiding

Joost Schoeber

08850 86578
j.schoeber@fontys.nl

Projectleiding vanuit internationaal samenwerkingsverband

Wageningen University & Research
Maurice Tilmans

maurice.tilmans@wur.nl