GMel

Honing tegen de verspreiding van antibiotica-resistente bacteriën vanuit de veehouderij

Antibiotica-resistente bacteriën kunnen ernstige infecties veroorzaken, die moeilijk behandelbaar zijn. GMel (een nieuw product met bacteriostatische eigenschappen) is mogelijk toepasbaar in de veehouderij, ter vermindering van de infectiedruk met antibiotica-resistente bacteriën. GMel is echter zeer viskeus, waardoor het niet direct toepasbaar is.

In dit project willen we daarom antwoord krijgen op de volgende vragen:

- Op welke manier(en) is GMel te vernevelen, en behoudt het daarbij zijn bacteriostatische activiteit?
- Welke techniek is het meest geschikt om de bacteriostatische activiteit van GMel te meten?
- Kunnen we een device ontwikkelen voor verneveling, dat acceptatie kent bij onze doelgroep (veehouderij)?
- Welke mogelijkheden zijn er voor een verdienmodel van deze oplossing binnen de veehouderij in Brabant?

Projectresultaten

Een (prototype) device voor de verneveling van GMel, labjournaals en (stage)verslagen van microbiologisch onderzoek en van het verdienmodel, posters voor congressen (zoals het BaMa symposium van de KNVM).

Projectteam

Joost Schoeber (projectleiding, Fontys Hogeschool Toegepaste Natuurwetenschappen), Jochem Langerwerf (Fontys Hogeschool Toegepaste Natuurwetenschappen), Jeedella Jeedella (Fontys Engineering), Dankeld Vanmeenen (Fontys Management, Economie en Recht) & Hans Hoekstra (stichting Brandwonden Research Instituut).

Looptijd

September 2019 t/m januari 2020.

Lectoraat
Applied Natural Sciences

Jan Bernards

08850 74280
j.bernards@fontys.nl

Projectleiding

Joost Schoeber

08850 86578
j.schoeber@fontys.nl

Partners

Drs. Hans Hoekstra
Chief of Research, stichting Brandwonden Research Instituut (BRI)

Tony de Hond
Directeur/eigenaar UEG Holland