Pride

PRinting Insert Dies

Dit onderzoeksproject is een vervolg op PREXID (onderzoeksproject voorjaar 2019).

Materiaal extruderen met een 3D-geprinte matrijs, met name voor nabewerking en sensoriek.

Voor de productie van aluminium- en magnesiumprofielen wordt gebruik gemaakt van extrusietechnologie, waarbij een verwarmd blok materiaal door een extrusiematrijs geperst wordt, waarin zich de voor het te vervaardigen profiel relevante dwarsdoorsnede bevindt. Om snel vast te kunnen stellen of het profiel aan de gestelde kwaliteitseisen voldoet, wordt eerst een proefpersing uitgevoerd en indien noodzakelijk aanpassingen in het productieproces gedaan. In het eerste deel is aangetoond dat het mogelijk is om materiaal te extruderen met een 3D-geprinte matrijs. In het vervolg staan nabewerking en sensoriek centraal.

Nabewerking: een matrijs in de geprinte toestand zonder verdere bewerking zal vergeleken worden met een nabewerkte matrijs. Om het nabewerken op chemische wijze (door middel van etsen of polijsten) of op mechanische wijze te realiseren, is ontwikkeling van het nabewerkingsproces noodzakelijk. Verwacht wordt dat de complexiteit van de vorm hierbij een belangrijke rol speelt. Nabewerking is essentieel voor het vervolg. Indien een “ruwe” matrijs extrusies levert die binnen de tolerantie vallen, dan zal dit aanzienlijke financiële voordelen opleveren.

Sensoriek: Een tweede ontwikkeling is het genereren van extra functionaliteit door het toevoegen van sensoren, die het mogelijk maken om de temperatuur of de druk te meten in de matrijs en hiermee een regeling van het extrusieproces.

Projectresultaten

Inzicht in de invloed van ruwheid op het functioneren van een insert-matrijs Sensoriek ingebouwd voor sturing van extrusieproces

Projectteam

Martin Stroetinga (projectleider), Rein van der Mast, Mark Oostveen (MIFA), Robert Werkhoven (Complex Materials), Boaz van der Heijden (Summa College)

Loopttijd

September 2019 t/m januari 2020.

Onderzoeksproject PREXID

Onderzoekslijn Additive Manufacturing

Sjef van Gastel

08850 78566
s.vangastel@fontys.nl

Projectleiding

Martin Stroetinga

08850 76059
m.stroetinga@fontys.nl

Partners

Mifa, Complex Materials & Summa College