WavyXR

In 2030 zullen 1,9 miljoen mensen last hebben van hart- en vaatziekten (bron).

WavyXR is een virtuele coach voor mensen met hartproblemen. Op basis van sensordata (die ingewonnen wordt via een wearable) en Artificial Intelligence (AI) monitort WavyXR de toestand van het hart. Worden er onregelmatigheden geregistreerd? Dan biedt WavyXR advies of passende oefeningen aan.

Projectresultaten

- Ontwikkelen en testen AI-model voor het detecteren van afwijkende patronen in hartdata.
- Ontwikkelen en testen van Augmented Reality-technologie ten behoeven van een virtuele coach.
- Ontwikkelen en testen van een spraakinterface ten behoeve van een virtuele coach.

Dit filmpje (op LinkedIn) legt het principe in 1 minuut uit. Wil je op de hoogte blijven van dit onderzoeksproject, volg ze dan meteen op LinkedIn.

Projectteam

Janienke Sturm, Gerard Schouten & Sjaak Verwaaijen.
Studenten: Toon van Strijp, Gijs Verdonschot, Jeffrey van den Elshout, Martijn Vos, Tom Körschner, Hugo Vliert, Ronald Broek & Juul Damen.

Extern betrokken partners:
Steve Thijssen, Daryl Autar (Wavy Assistent), Frederijke Manders (Mama Producties), Natasja Paulissen (Dutch Rose Media), Arie Twigt, Jonathan de Melker-Worms (Rise Legal Search Engines), Christiaan Quak (Speech Cloud) & Jasper Quak (Energy lab)

Looptijd

September 2019 t/m januari 2020


Voortgang

- Er wordt gewerkt aan de Wavy app waarbij realtime verbinding wordt gemaakt met de Garmin wearable.

- 28 en 29 september is er in Dallas bij AT&T en Magic Leap door Steve Thijssen, Jeffrey van den Elshout en Bodhi Baardewijk een prorotype gemaakt in de Magic Leap: https://www.youtube.com/watch?v=u6Iez88H3fk

- De voice integratie wordt in december gebouwd. Op 26 en 27 oktober is er tijdens de HLTH hackathon in Vegas een prototype gemaakt met voice. Hierbij hebben we de Microsoft challenge gewonnen en zijn we tweede gewonnen van de meer dan 65 groepen in de competitie

Een groep van 5 studenten gaat de komende 8 weken een onderzoek doen naar de hologrische assistant. Hierbij wordt een prototype ontwikkeld voor de Magic Leap. Daarnaast zal er voor minimaal 2,5 minuut (hele dag) opnames worden gemaakt in de Volumetric Studio in de Effenaar (Eindhoven). WavyXR is hiermee een van de eerste projecten die de Volumetric studio mag gebruiken! Daarnaast krijgen de betrokken studenten, lectors, begeleiders en deelnemende bedrijven, toegang tot gratis workshops met betrekking tot de studio.

Aan het einde van het semester wordt het prototype gepesenteerd tijdens een gezamenlijk event op Strijpt TQ. Sjaak Verwaaijen is de tutor van de 5 studenten, daarnaast zijn Steve Thijssen en Gudule Martens de begeleiders vanuit de bedrijven.

- Er is door de bedrijven een geheel projectplan geschreven voor de Raak mkb subsidie. Tussendoor zijn er verschillende meetings geweest met de lectoren en Sjaak. Het projectplan moet gedeeltelijk worden herschreven, zodat het onderzoek geheel past binnen de onderwijsinstelling.

Lectoraat Mens en Technologie

Janienke Sturm

08850 84335
j.sturm@fontys.nl

Steve Thijssen

Projectleiding

info@wavy-assistant.com

Partners

Wavy Assistent, Mama Producties, Dutch Rose Media, Rise Legal Search Engines, Speech Cloud & Energy Lab