BATMAN 1

Bijen Als High Tech Milieu Analyse moNitor

Het project heeft ten doel om een real-time monitoring van onze leefomgeving te bewerkstelligen door middel van het inzetten van tienduizenden biosensoren (de bijen) per installatie (bijenkasten met data-acquisitiesysteem). Deze biosensoren verzamelen tijdens de vlucht en bestuiving van planten tot 3 km in elke richting allerlei stoffen, waaronder verontreinigingen van ons leefmilieu. Uit onderzoek blijkt niet alleen dat deze stoffen zijn te meten, maar ook dat we weten waar de bijen zijn geweest. Het real-time aspect en de meting zonder schade te doen aan de bijen is nieuw en innovatief en draagt bij aan een grotere populatie van bijen.

Projectresultaten
  •          Big Data bronnen en extra use-cases
  •          Prototype van sensoren
Projectteam

Michiel Groenemeijer (projectleider), Gerard Schouten, Teade Punter, Joeri van Belle, Geert Langereis, Ernst de Reder, Ralf Raumans, Maurice Tilmans en Yvo Roessen (WUR), Willem-Jan van de Heuvel (JADS), Monique Roosen (Provincie Brabant).

Studenten: Jesse, Tijs, Thomas, Bart, Daniel.

Looptijd

Januari t/m december 2018

Sfeerafbeelding Fontys Sfeerafbeelding Fontys

Lectoraat Big Data

Gerard Schouten
ondersteund door Interaction Design, Open Educational Resources en High Tech Software systems

08850 85299
g.schouten@fontys.nl

Projectleiding

Michiel Groenemeijer

08850 89357
m.groenemeijer@fontys.nl

Partners

2M Engineering
TIPb
WUR (Wageningen University & Research)
JADS (Jheronimus Academy of Data Science)