BATMAN

Dit TEC for Society-onderzoeksproject richt zich op het inzetten van bijen als hightech analysemonitor. Het project heeft als doelstelling om monitoring van de omgeving te bewerkstelligen door middel van het inzetten van tienduizenden biosensoren (de bijen) per installatie (de bijenkast met data-acquisitiesysteem). De bijen verzamelen allerlei stoffen tijdens hun vlucht en tijdens de bestuiving van planten, waaronder stoffen die duiden op verontreinigingen van ons leefmilieu. Deze stoffen worden in de bijenkast opgevangen en kunnen vervolgens worden geanalyseerd. Door middel van ‘dansjes’ geven de bijen bovendien aan in welke richting zij zijn gevlogen.

Projectresultaten
  • Module AI (Artificial Intelligence) ontwerpen en implementeren
  • Subsidieaanvraag (OP Zuid / Europees)
Projectteam

Michiel Groenemeijer (projectleider), Gerard Schouten, Teade Punter, Eveline van Zeeland, Youri van Belle, Ralf Raumans, Bartosz Paszkowski, Geert van Seeters (Fontys) / Maurice Tilmans, Yvo Roessen (WUR), Willem-Jan van de Heuvel (JADS), Monique Roosen (Prov. Noord-Brabant) + studenten Fontys Hogeschool ICT, Fontys Hogeschool Technische Natuurwetenschappen, Fontys Hogeschool Marketing & Mangement.

Looptijd project

Januari t/m juli 2019.
Opmerking: dit project is een vervolg op een TEC for Society-onderzoek uit najaar 2018.

Update april 2019
  • Het project loopt op schema.
  • De externe bedrijven houden zich bezig met het verbeteren van de meettechnieken op het gebied van pollen. Daarnaast denken ze mee over een data-architectuur.
  • Voor 9 mei zal het consortium dat bij het project is betrokken twee subsidieaanvragen indienen:

    •    NWA IDG (subsidie van 50.000 Euro)
    •   NWA ORC (subsidie 2 tot 5 miljoen Euro)
  • Het project wordt van 1 tot en met 5 april gepresenteerd op de Hannover Messe
Sfeerafbeelding Fontys

Lectoraat
Big Data

Gerard Schouten

08850 85299
g.schouten@fontys.nl

Lectoraat High Tech Embedded Software

Teade Punter

08850 75859
teade.punter@fontys.nl

Projectleiding

Michiel Groenemeijer
Fontys Hogeschool ICT

08850 89357
m.groenemeijer@fontys.nl

Partners

2M Engineering
Fortress
Prov. Noord-Brabant
HERE