Farm Gantry Bot for Organic Multi Crop System

Geautomatiseerd Biologisch Telen in Multi-Crop culturen

Op welke wijze kan een, op alle vlakken verantwoorde en duurzame, agrarische productie worden gerealiseerd? Een belangrijk antwoord hierop kan komen van ontwikkelingen op het gebied van automatisering en smart farming: toepassing van verschillende technieken die duurzame productie op een verantwoorde manier mogelijk maakt. Dit project wil een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van die toepassingen door slim en biologisch telen mogelijk te maken.

Een aantal probleemgebieden kan via een geïntegreerde manier van telen worden opgelost:

  • Monocultuur: eenzijdige teelt verarmt de bodem, zorgt voor ongewenst druk op de leefomgevingskwaliteit en steeds hogere productiekosten om gelijkblijvende opbrengsten te garanderen.
  • Gebruik chemie: chemische bestrijdingsmiddelen tasten nog te veel de natuur- en leefomgeving aan door ongewenste neven-effecten: residuen, ophoping in eco-systemen, inefficiënt gebruik met als resultaat teruggang bio-diversiteit, bijen-sterfte en water- en bodemkwaliteit.
  • Fysieke bodemgesteldheid: huidige teeltsystemen vragen om intensief berijden (tractoren en andere machinerieën) van de bodem met als resultaat compactie
  • Verschillen in ontwikkelpaden tussen agrarische ondernemers en de maatschappij: vanuit de maatschappij worden andere kernwaardes gevraagd aan agrarische ondernemers. De vraag is hoe deze kernwaardes meegenomen kunnen worden in de duurzame ontwikkeling van het bedrijf: is een slimme integrale teeltwijze haalbaar en betaalbaar?

Het project beoogt de integratie van verschillende deelsystemen waarmee een nieuw (nog niet bestaand) systeem ontwikkeld en getest kan worden. Hiermee wordt unieke kennis omtrent het detecteren van afwijkingen op het akkerveld gegenereerd en verwerkt en daarmee op een veel slimmere en minder belastende manier interventie mogelijk gemaakt.

Projectresultaten
  • Onderzoeksplan met uitgewerkt onderzoeks-aanpak: methode, tijdspad, deliverables, begroting, governance, etc.
  • Literatuuronderzoeks-rapport: inventarisatie
  • Consortium van partijen met LoI inzake meerjarig commitment aan project
Projectteam

Leon Weijs (projectleider), Anton Winkelmolen, Hans Krikhaar, Marcel Roosen, Daniel Rateike, Gert-Jan van der Wijst, Jan Jacobs, Marcus van Emmerik, Bart Nieuwenhuis, Jan Wijnen, Xander Stegehuis (PhD-onderzoeker), Paul Litjens (De Kemp bv), Marcel Jacobs (People’s Farm), Joost Sterke (Plantenkwekerij Sterke BV)

Looptijd project

Januari t/m juli 2019.

Sfeerafbeelding Fontys

Lectoraat business Service Innovation

Bart Nieuwenhuis

08850 78506
b.nieuwenhuis@fontys.nl

Projectleiding

Leon Weijs

08850 73080
l.weijs@fontys.nl

Partners

De Kemp BV Planten Kwekerij
People’s Farm
Plantenkwekerij Joost Sterke BV