Fijnstofmeetsysteem voor pluimveestallen

Fijnstof is voor de intensieve veehouderij en met name de pluimveehouderij een zeer actueel onderwerp. In veel stallen worden al maatregelingen genomen (luchtwassers, ionisators, speciale verlichting, filters enz) veelal ‘end-of-pipe’ oplossingen om te voorkomen dat er te veel fijnstof de stal uitkomt. Het is echter nog onduidelijk hoe het fijnstof wordt ontwikkeld in de stallen, op welke momenten, de verhouding met het weer, soort pluimvee. Tijdens een brainstormsessie met de landelijke vakgroep pluimvee van LTO is het idee ontstaan om een meetsysteem te ontwikkelen dat geschikt is om toe te kunnen passen in de stal en zodoende realtime fijnstofmetingen verricht kunnen worden. Het is allereerst de vraag of dit technisch mogelijk is. Daarom wordt in samenwerking met de pluimveehouders en bedrijf H&F Electronics Venlo een eerste onderzoek uitgevoerd naar de technische haalbaarheid.

Onderzoeksvraag

Onderzoek naar de technische haalbaarheid van een fijnstofmeetsysteem voor pluimveestallen.

Projectresultaten
  •          Proefopstelling voor het meten van fijnstof van pluimveestallen.
Projectteam

Jelle Adema (projectleider), Michiel Hovens (H&F Electronics)

Studenten: Bjarne Wildschut, Wowa Pavlov, Marinus Leeuwerik

Sfeerafbeelding Fontys

Onderzoekslijn Agro-Mechatronica

Marcel Roosen

08850 78422
m.roosen@fontys.nl

Projectleiding

Jelle Adema

08850 73028
j.adema@fontys.nl

Partners

H&F Electronics BV Venlo
Stichting Behoud de Parel