Het versnellen van in-line testen van laser-chips

Het project heeft als doel om de kennis en materialen van de onderzoekslijn (en daarmee het Technische Natuurwetenschapteam) aan te wenden om de expertise op het gebied van fotonica concreet te maken. Met deze partner zal de aanleiding een vraagstuk zijn over de karakterisatie van geïntegreerde opto-elektronica, en dan in het bijzonder de communicatie golflengtes 1310nm en 1550nm. Het doel is om de karakterisate van laser-samples te doen, met als beoogd eindresutaat een snelle end-of line test. De moeilijkheid hierbij is de inventarisatie van de indicatieve laser eigenschappen (mode hopping, laser-UI curve, beam-profile, etc.) in combinatie met het aansluiten/inkoppelen van de laser en de laser-bundel.    

Projectresultaten
  • Specificatie van de benodigde aansluit-hardware (probe-naalden, inkoppel optiek, xy-manipulatoren) behorende bij geselecteerde karakterisatie testen.
  • Opbouw van de definitieve opstelling op basis van de geselecteerde karakterisatie-tests.
  • Een automatische opstelling (LabVIEW?) met gedocumenteerde procedure om laser samples te karakteriseren.
Projectteam

Geert Langereis (projectleider), Saskia Blom, Willem-Jan van Harskamp, Bart Smit, Frans van Bavel, Jan Mink (VTEC Lasers & Sensors)

Looptijd project

Januari t/m juli 2019.

Sfeerafbeelding Fontys

Lectoraat Applied Natural Science

Jan Bernards

08850 74280
j.bernards@fontys.nl

Projectleiding

Geert Langereis

08850 86028
g.langereis@fontys.nl

Partners

VTEC Lasers & Sensors